Dokument archiwalny

Jakub Bator

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość


Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 6 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XIV Czyżyny, Dzielnicę XV Mistrzejowice i Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie. Otrzymał 1775 głosów.

Podczas kadencji...
Członek Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie - Zarządzenie nr 777/2009 PMK.

Pracuje w Komisjach RMK

 • Rewizyjnej - uchwała II/8/06 RMK
 • Budżetowej - uchwała II/9/06 RMK. Przewodniczący Komisji - uchwała XCI/1226/10 RMK.
 • Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków - uchwała II/15/06 RMK
 • Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej - uchwała II/18/06 RMK
 • Wiceprzewodniczący doraźnej Komisji ds. analizy funkcjonowania miejskich instytucji kultury w Krakowie - uchwała XIV/182/07 RMK
 • Komisja Konkursowa dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2009 - uchwała LXIV/831/09 RMK.
 • Infrastruktury - uchwała LXIV/823/09 RMK.
 • Sportu i Turystyki - uchwała XC/1187/10 RMK -
 • oraz:

  - od 31 stycznia 2007 roku - jest przedstawicielem Rady Miasta Krakowa, wchodzącym w skład Komisji ds. Galerii Sztuki, powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

  - od 28 lutego 2007 roku - wchodzi w skład Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, przy ulicy Prądnickiej 36-37.


  Dyżury

  adres e-mail: jakub.bator@rmk.krakow.pl

  Forum Rady Miasta Krakowa

  Kalendarium Rady Miasta Krakowa

  Oświadczenia majątkowe

  Interpelacje Radnych Miasta Krakowa