Fundacje Miasta Krakowa i z udziałem Miasta

 

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny

 

30-232 Kraków ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
tel. 12 425-35-51, 012-423-35-52
fax 12 425-27-10
e-mail: zoo@zoo-krakow.pl
www: http://www.zoo-krakow.pl/

 

Cele Fundacji:
- zachowanie zwierząt fauny krajowej i egzotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ginących,
- ekspozycja zwierząt,
- działalność dydaktyczna w zakresie biologii hodowanych gatunków,
- zapoznanie społeczeństwa z rezultatami prowadzonej działalności,
- skupianie wokół idei Fundacji naukowców z kraju i zagranicy,
- utrzymanie i konserwacja kompleksów lasów komunalnych miasta,
- zabezpieczenie, konserwacja i właściwe wyeksponowanie elementów zabytkowych położonych na terenie lasów komunalnych miasta.

 

 


 

Fundacja "Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej" w Krakowie

 

30-542 Kraków ul. Za Torem 22

 

Fundacja w likwidacji


 

Fundacja Promocji Kultury Miasta Krakowa

 

31-133 Kraków ul. Dunajewskiego 1
tel./ fax. 12 632-91-30 
 

Cele Fundacji:
- szeroko pojęta promocja Miasta Krakowa - kultury, nauki i sztuki, jak również jego historii, tradycji i obyczajów.

 

 

 

 


 

Fundacja Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

 

 

30-059 Kraków al. Mickiewicza 22, pokój 219
tel 12 421-20-78
fax. 12 633-04-07
e-mail: sowiniec@gmail.com
www: http://www.sowiniec.com.pl/

 

 

Cele Fundacji:
- gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie i wspieranie działalności badawczej i edukacyjnej.

 

 

 

 


 

Fundacja Opieki Nad Pomnikiem Pamięci Narodowej w likwidacji

 

31-060 Kraków ul. św. Wawrzyńca 15

 

Cele Fundacji:
- utrwalania zachowanych śladów obozu koncentracyjnego „Płaszów" w postaci ekspozycji muzealnej in situ - jako miejsca - pamięci narodowej - na terenie byłego obozu przymusowej pracy dla usuwalnej z gett ludności żydowskie, a ponadto Polaków, Węgrów i innych narodowości później jako obozu koncentracyjnego.