Wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego wybudowanych przy udziale finansowym Miasta Krakowa.

 

Wynajem lokali znajdujących się w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego reguluje:

 

 

 

  

oraz

 

Zmiana:

 

 


 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego:

 

 

Zarządzenie Nr 1436/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 08.06.2018 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2018 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego

 

 

Zarządzenie Nr 1291/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2016 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego

 

 


 

 

W ostatnich latach Gmina Miejska Kraków nie zawarła nowych umów z Towarzystwami Budownictwa Społecznego, na podstawie których uzyskałaby prawo do wielokrotnego kierowania wytypowanych przez siebie osób do zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego.

Dlatego oferta TBS-ów na rynku krakowskim jest znikoma, co znalazło również odzwierciedlenie w postępowaniach ogłoszonych przez Gminę Miejską Kraków, których celem było nabycie prawa do wielokrotnego kierowania wytypowanych przez Gminę osób do zawarcia umów najmu. Postępowania przeprowadzone w latach 2004- 2006 zostały unieważnione, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta TBS-u. W związku z powyższym zawieszono rozpatrywanie i kwalifikowanie nowych wniosków.

 

Wnioski złożone do 25 października 2006 r. są realizowane w przypadku uzyskania lokali mieszkalnych w TBS na drodze naturalnego ruchu ludności. Gmina odzyskuje w ten sposób jednak tylko około 5-10 lokali rocznie.

 

Weryfikację wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a wybudowanych przy współudziale Gminy Miejskiej Kraków prowadzi Referat Pomocy Mieszkaniowej Wydziału Mieszkalnictwa.

 

Przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków w TBS:

 

Zarządzenie Nr 2192/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Krakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

 

Zarządzenie Nr 983/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KRAK-SYSTEM" S.A.

 

Zarządzenie Nr 1184/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złocień" sp. z o.o.