Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, poszukuje kandydatów do wykonywania ekspertyz dotyczących oceny stopnia zagrożenia obiektów budowlanych (budynki, mury ogrodzeniowe, podmurówki, schody, nagrobki, grobowce i inne) przez drzewa rosnące w ich pobliżu.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, poszukuje kandydatów (osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki prawa handlowego) do wykonywania ekspertyz, które pozwolą na określenie rzeczywistego niebezpieczeństwa, jakie może powodować drzewo wraz z zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji lub uzasadnieniem wycięcia drzewa.

Metka i dziennik zmian
2018-12-14 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-12-14 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA UWAG DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie odbyło się w dniach od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.
Termin składania uwag upływa z dniem 15 stycznia 2019 r. Sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

Metka i dziennik zmian
2018-12-11 III sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana III sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 19 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

W następujących dziedzinach (zadaniach): muzyka, teatr, literatura, film, sztuki plastyczne, intermedia, projekty interdyscyplinarne, kultura cyfrowa, edukacja kulturowa, prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2019 r. o godz. 15.00

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 28 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

Metka i dziennik zmian

"Utworzenie punktu zbierania odpadów, w tym też odpadów złomu na działce nr ew. 281 obręb 1 Nowa Huta przy ul. Powstańców".

Metka i dziennik zmian

"Zespół budynków biurowych na działkach 888/1, 868/1, 871/1, 888/2, 868/2, 871/2, 867/4, 872/3, 887, 886/2 obręb 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Legnickiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

Budowa garaży podziemnych, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w ramach inwestycji p.n. Zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi przy ul. Piltza w Krakowie na działkach nr 22/11; 23/7; 21; 22/5 z wjazdem z działki nr. 200/1 obr. 42 Podgórze.

Metka i dziennik zmian
2018-12-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-12-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r.

Metka i dziennik zmian
2018-11-21 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-11-19 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 listopada do 17 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.