Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

WYNIKI KONKURSU „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM”

 

Zarządzeniem Nr 734/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.03.2015 r. rozstrzygnięty został otwarty konkursu ofert dotyczący realizacji w roku 2015 zadania publicznego pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku”

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych UMK zaprasza organizacje pozarządowe z Krakowa do udziału w szkoleniu "Przygotowanie i realizacja projektów/grantów dla organizacji pozarządowych" (w wymiarze 10 godzin dydaktycznych), które odbędzie się 15 i 16 kwietnia. Rekrutacja trwać będzie do 10 kwietnia 2015 r.

Metka i dziennik zmian

Godziny przyjmowania stron w Urzędzie Miasta Krakowa w okresie Świąt Wielkanocnych

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ".
Spotkanie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 r.
(tj. czwartek) o godz. 18:00, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, II piętro Sala 247.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego UMK zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstepną koncepcją rozwiązań planistycznych sporządzanego mpzp obszaru "REJON RONDA OFIAR KATYNIA II".

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. (tj. czwartek) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 50, ul. Katowicka 28.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży". Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa z dniem 13 kwietnia 2015 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Wydział Sportu UMK informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 623/2015 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Metka i dziennik zmian

17 kwietnia 2015 r. zapraszamy wszystkie krakowskie rodziny do udziału w Krakowskim Biegu Rodzin organizowanym przez Gminę Miejską Kraków.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - WESELE". Termin składania wniosków do dnia 13 kwietnia 2015 r.
Odnośnik do ogłoszenia

Metka i dziennik zmian

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza KONKURS POETYCKI im. Anny Świrszczyńskiej  na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI w ramach Nocy Poezji 2015.

Termin nadsyłania materiałów upływa 30 maja 2015 r.

Zobacz: Regulamin konkursu.

Zobacz więcej: Konkurs poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Metka i dziennik zmian

Ważna informacja dla mieszkańców - klientów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2015-02-06 Konkurs

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa.

Metka i dziennik zmian

Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone zostały trzy projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

28 stycznia 2015 roku uchwałą nr VI/72/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018. Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Krakowa, do udziału w IV edycji doradztwa prawnego i finansowego w ramach projektu „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".