Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

TERMIN UWAG dotyczących wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
1) "BRONOWICE - WESELE" (-> Odnośnik do strony planu),
2) "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC" (-> Odnośnik do strony planu),
3) "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" (-> Odnośnik do strony planu),
upływa z dniem 7 września br. Sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszeń o wyłożeniu.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 24 sierpnia do 21 września br. (-> Odnośnik do strony planu).
Terminy dyskusji publicznych oraz składania uwag - w treści ogłoszenia o wyłożeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia).

Metka i dziennik zmian
2016-08-23 LI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana LI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Dożynki – to ludowa uroczystość, podczas której świętuje się zakończenie prac polowych oraz żniw. Co roku Prezydent Miasta Krakowa oraz przewodniczący jednej z krakowskich dzielnic, kultywując tenże zwyczaj, organizują dożynki miejskie. Tym razem odbędą się one w Dzielnicy VIII Dębniki.

Metka i dziennik zmian
2016-08-17 Workshop z przedstawicielami branży ze Skandynawii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny workshop z przedstawicielami branży turystycznej ze Skandynawii, który odbędzie się 1 września w UMK (pl. Wszystkich Świętych 3-4), w godzinach: 10.00-13.00, w sali Kupieckiej i Lea (II piętro). Proszę o potwierdzenie udziału do 30 sierpnia br. na adres magdalena.osuch@um.krakow.pl

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIA do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, dla obszarów:
1) "LEMA - STAW DĄBSKI" (-> Odnośnik do strony planu),
2) "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ" (-> Odnośnik do strony planu),
3) "STRADOM" (-> Odnośnik do strony planu).
Wyłożenia do publicznego wglądu ww. projektów planów trwać będą do 13 września br. Terminy dyskusji publicznych oraz składania uwag - w treści ogłoszeń o wyłożeniu.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2117/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonał ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwot na realizację w latach 2016-2017 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów na terenie Dzielnic III, VII, VIII, IX, X, XIV, XV i XVII”.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje VI edycję Programu Zamian.

Oferty składane są przez oferentów w zamkniętych kopertach oznaczonych „Program Zamian” w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty w terminie od 12 sierpnia 2016 r. do 12 września 2016 r.

Metka i dziennik zmian

„Mój Kraków” to konkurs dla osób wieku 60+ na pracę literacką inspirowaną własnymi przeżyciami. Wydarzenie – organizowane przez Urząd Miasta Krakowa, Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Śródmiejską Bibliotekę Publiczną w ramach III Senioraliów w Krakowie – objął honorowym patronatem Prezydent Jacek Majchrowski.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 8 sierpnia do 6 września br. (-> Odnośnik do strony planu).
Terminy dyskusji publicznych oraz składania uwag - w treści ogłoszenia o wyłożeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia).

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia br. (-> Odnośnik do strony planu).
Terminy dyskusji publicznych oraz składania uwag - w treści ogłoszenia o wyłożeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia).

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "AZORY - PARK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 1 sierpnia do 30 sierpnia br. (-> Odnośnik do strony planu).
Terminy dyskusji publicznych oraz składania uwag - w treści ogłoszenia o wyłożeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia).

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska UMK zaprasza na spotkanie poświęcone zwierzętom bezdomnym w Krakowie w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz. 9,00 na V piętrze (przed salą konferencyjną) budynku Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa aktualizuje Miejski Program Rewitalizacji Krakowa przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2014 r.

Metka i dziennik zmian

W każdą sobotę, aż do końca wakacji, zapraszamy do krakowskich parków.

Metka i dziennik zmian

W Krakowie liczba złożonych wniosków przekroczyła 46 tysięcy. Decyzje dotyczące świadczeń wychowawczych wydawane są na bieżąco. Według stanu na 12 lipca złożono 46 461 wniosków. Wypłacono świadczenie dla 27 823 osób na kwotę 55 472 378 zł.

Metka i dziennik zmian

W 105. rocznicę urodzin polskiego noblisty, w gmachu przy al. Powstania Warszawskiego 10, Urząd Miasta Krakowa zaprasza na wystawę wielkoformatowych fotografii jednego z najbardziej znanych polskich poetów – Czesława Miłosza.

Metka i dziennik zmian

Szanowni Państwo, uczniowie, nauczyciele i rodzice, zapraszamy na szkolenia profilaktyczne w okresie wakacji 2016.

Podczas naszych szkoleń między innymi będziemy wzmacniać czynniki chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych z obszaru sięgania po substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży.

Metka i dziennik zmian
2016-06-22 RODZINA 500 PLUS

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że wg stanu na dzień 22 czerwca br. złożonych zostało 42 871 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego. Do dnia dzisiejszego wydano blisko 22 tysiące decyzji administracyjnych w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar połączenia filii nr 12 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położonej przy ul. Piastowskiej 47 z Biblioteką Główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położoną przy ul. Królewskiej 59