Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

w związku z podjętymi uchwałami RMK w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- "ZAKOLE WISŁY" (Uchwała Nr CXIX/1887/14 z dnia 22 października 2014 r. - OGŁOSZENIE)
- "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" (Uchwała Nr CXIX/1884/14 z dnia 22 października 2014 r.- OGŁOSZENIE)
- "REJON ULICY PRZEWÓZ" (Uchwała Nr CXIX/1885/14 z dnia 22 października 2014 r. - OGŁOSZENIE)

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu poinformowania o procedurze sporządzania planów, w tym między innymi o możliwości składania wniosków do planów, które odbędzie się 26 listopada 2014 r. (tj. środa) o godz. 17:00, w Szkole Podstawowej Nr 47, ul. Myśliwska 64.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) KAZIMIERZ,
2) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 15 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA,
2) PYCHOWICE II,
3) STRZELNICA - SIKORNIK.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Zaproszenie organizacji pozarządowych na spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, w dniu 26.11.2014 r. (środa) o godz. 18.00. Na spotkaniu zaprezentowana zostanie koncepcja oraz warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Centrum Obywatelskie".

Metka i dziennik zmian

  

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3/4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków prawa do lokalu mieszkalnego”

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 a w Krakowie - nie później niż do dnia 26.11.2014 roku do godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) BALICE I,
2) BALICE II ,
3) UGOREK - FIOŁKOWA.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 8 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) KLINY POŁUDNIE II,
2) ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ,
3) MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

KONKURS W DZIEDZINIE BADAŃ NAD INNOWACJAMI SPOŁECZNYMI – PROJEKT SIFORAGE

 

Konsorcjum projektu unijnego SIforAGE ogłasza konkurs. Jego celem jest wyróżnienie projektów badawczych prowadzonych na rzecz innowacji społecznych w dziedzinie aktywnego i zdrowego procesu starzenia się oraz promujących społeczeństwo, w którym każdy obywatel ma swój udział.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa został laureatem XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości

Metka i dziennik zmian

o przedłużeniu terminu składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) TONIE - JURAJSKA,
2) TONIE - WSCHÓD,
3) TONIE - ZACHÓD.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 24 listopada 2014 r.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ,
2) GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW,
3) REJON RONDA OFIAR KATYNIA II,
4) REJON ULICY JUNACKIEJ,
5) REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ,
6) REJON ULICY PRZEWÓZ,
7) ZAKOLE WISŁY.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 1 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian
2014-11-07 Rozstrzygnięcie konkursu - NAGRODY MIASTA KRAKOWA 2014

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w dniu 6 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Miasta Krakowa oraz wyróżnień za prace dyplomowe. Zobacz więcej: Nagrody Miasta Krakowa 2014.

Metka i dziennik zmian
2014-11-06 Informacja

W dniu 5 listopada Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 11 obszarów: 1) KAZIMIERZ, 2) STRADOM, 3) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC, 4) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE, 5) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI, 6) MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA, 7) CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ, 8) RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI, 9) PYCHOWICE II, 10) REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE, 11) STRZELNICA - SIKORNIK.