Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2016-10-27 Informacja

W dniu 26 października br. Rada Miasta Krakowa podjęła dwie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BIEŃCZYCE - SZPITAL""BRONOWICE - WESELE", oraz trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarownia przestrzennego dla obszarów: "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA", "OLSZA""DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA".

Metka i dziennik zmian

Wydział Sportu UMK planuje uruchomić nowy, bezpłatny program pn. "Akademia Przedszkolaka", skierowany do najmłodszych mieszkańców Krakowa, tj. dzieci w wieku 4-6 lat z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Głównym celem projektu jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie sportowej pasji w dziecku, która może przerodzić się w sport na całe życie.

Metka i dziennik zmian

ROZPATRZENIE UWAG złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Rusza X jubileuszowa edycja konkursu architektonicznego "Kraków bez barier " 2016 r., promującego budownictwo dostępne .

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania klientów w dniu 31 października 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2017 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydział Spraw Społecznych UMK zaprasza do zapoznania się treścią ogłoszenia i składania ofert oraz zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej. Termin składania ofert upływa: 14 listopada 2016 r. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2016 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala 303.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych informuje, że w dniu 04 listopada 2016 r., g. 16.00, sala Lea, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 planowane jest posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego. Posiedzenia Rady mają charakter otwarty.

Metka i dziennik zmian

Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2017).

Zobacz więcej: KONKURS POETYCKI im. Anny Świrszczyńskiej

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży zapraszają 9 listopada 2016 r. na konferencję szkoleniowo-sieciującą „JAKA IM PROFILAKTYKA? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków  z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność  Towarzystw Budownictwa Społecznego  wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu powyższego planu rozpocznie się w dniu 31 października br.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ".
Termin składania wniosków do dnia 25 listopada 2016 r.
- sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 października do 22 listopada 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 października do 22 listopada 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości wejścia w skład Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 października do 16 listopada 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Ruszyła rekrutacja do nowego projektu rynku pracy – Wiosenna Akademia Możliwości - AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce.

Metka i dziennik zmian

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY".
Termin składania wniosków do dnia 18 listopada 2016 r.
- sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II".
Termin składania wniosków do dnia 30 listopada 2016 r.
- sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Metka i dziennik zmian

Ruszył nabór wolontariuszy do pracy przy organizacji Turnieju UEFA EURO 2017 U21

Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, iż Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie Nr 2718/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2016.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY". Termin składania wniosków do dnia 18 listopada 2016 r. - sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zwołanie LVI uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa dla wręczenia Brązowego Medalu „Cracoviae Merenti” Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 października do 31 października 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - FIOŁKOWA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 27 września do 25 października 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Miasto Kraków zostało partnerem szczególnej kampanii społecznej, która ruszyła we wrześniu i potrwa przez kilka miesięcy.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE".  Termin składania wniosków do dnia 31 października 2016 r. - sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2016-09-23 Nagroda Conrada

Ogłoszenie książek nominowanych do Nagrody Conrada

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE".  Termin składania wniosków do dnia 31 października 2016 r. - sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że od dnia 12 września 2016 r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4 zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rzeźnicza 2, zostaje przeniesiony do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Aleja Pod Kopcem 10A, godziny działania punktu pozostają bez zmian.

Metka i dziennik zmian

Wydział Ksztaltowania Środowiska wydłuża termin wstępnego naboru wniosków na lata 2017-2020 na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest do dnia 31 października 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar połączenia filii nr 12 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położonej przy ul. Piastowskiej 47 z Biblioteką Główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położoną przy ul. Królewskiej 59