Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Wyniki X Edycji Programu Pomocy Lokatorom

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 -2016 zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pt. „Centrum Obywatelskie". Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 20 maja 2015 r. roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

W sobotę, 2 maja pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Lubelskiej 27 pełnić będą dyżur w zakresie rejestracji zgonów. Akty zgonów będą sporządzane od godz. 7.40 do godz. 15.20. Jednocześnie pod nr tel. 12 61 65 571 pracownik USC będzie udzielał informacji w tym zakresie.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (zwanej dalej budynkiem/lokalem) na terenie Miasta Krakowa, która zostanie zaadaptowana na żłobek.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zapraszają na konferencję poświęconą problematyce monitoringu oraz jakości i efektywności usług społecznych kontraktowanych przez samorządy organizacjom pozarządowym, która odbędzie się we wtorek 19 maja br. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja br.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - SZPITAL".
Spotkanie odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r.
(tj. środa) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 104, Osiedle Wysokie 7.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA".
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r.
(tj. wtorek) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 104, Osiedle Wysokie 7.

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Metka i dziennik zmian

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia: Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego ( w trybie wspierania realizacji zadania publicznego).

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r. Zobacz więcej: Nagrody Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian
2015-04-14 NOC POEZJI 2015
Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE". Termin składania wniosków do dnia 6 maja 2015 r.
Odnośnik do ogłoszenia

Metka i dziennik zmian

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza KONKURS POETYCKI im. Anny Świrszczyńskiej  na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI w ramach Nocy Poezji 2015.

Termin nadsyłania materiałów upływa 30 maja 2015 r.

Zobacz: Regulamin konkursu.

Zobacz więcej: Konkurs poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Metka i dziennik zmian
2015-02-06 Konkurs

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa.

Metka i dziennik zmian

Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone zostały trzy projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

28 stycznia 2015 roku uchwałą nr VI/72/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018. Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Krakowa, do udziału w IV edycji doradztwa prawnego i finansowego w ramach projektu „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".