Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego UMK zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się z koncepcją rozwiązań planistycznych sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW.
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. (tj. środa) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Płk. Francesco Nullo 23.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego UMK zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się z koncepcją rozwiązań planistycznych sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru TONIE - WSCHÓD i TONIE - ZACHÓD.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 marca 2015 r. (tj. środa) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 67, ul. Kaczorówka 4.

Metka i dziennik zmian

23 lutego br. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie nr 405/2015 wprowadzające zmiany w składzie osobowym Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn „Obchody Światowego Dnia Inwalidy”.

Metka i dziennik zmian

Do 31 marca br. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w związku z wymianą płyt węgierskich w torowisku w ciągu ulicy Basztowej w dniach 28.02 – 01.03.2015 r. (sobota – niedziela) wyłączony zostanie ruch tramwajowy na odcinku Teatr Bagatela – Basztowa LOT – Dworzec Główny oraz Basztowa LOT – Dworzec Towarowy. 

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości na terenie Miasta Krakowa w rejonie byłej dzielnicy Podgórze (Dzielnica VIII, IX, X, XI, XII, XIII) z możliwością adaptacji pomieszczeń na placówkę świadczącą opiekę nad dzieckiem do lat 3 (żłobek), zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925).

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miasta Krakowa wraz z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, serdecznie zapraszają wszystkich aktywnych przewodników miejskich po Krakowie na jednodniowe warsztaty nt: twórczości Tadeusza Kantora oraz działalności Ośrodka Dokumentacji Cricoteka.

Metka i dziennik zmian

W najbliższych miesiącach komunikacyjne centrum Krakowa zmieni się radykalnie. Dzięki przebudowie torowiska i zmianach w organizacji ruchu, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Pawiej, szybciej po I obwodnicy poruszać się będą mogły zarówno autobusy jak i tramwaje. Bezcenny czas zyskają setki tysięcy pasażerów Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2015-02-06 Konkurs

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa.

Metka i dziennik zmian

Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone zostały trzy projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

28 stycznia 2015 roku uchwałą nr VI/72/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018. Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015 r.

Zobacz więcej: Mecenas Kultury Krakowa.

Metka i dziennik zmian

15 marca mija termin składania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zbiorczych zestawień o odpadach za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Krakowa, do udziału w IV edycji doradztwa prawnego i finansowego w ramach projektu „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".

Metka i dziennik zmian

Studenckie Koło Naukowe ARBORIS (ZSOiTZ, WA PK) oraz
Miejski Architekt Krajobrazu, Pani Katarzyna Rajss-Kałużna,

ogłaszają KONKURS na projekt nasadzeń zastępczych pn.: ZIELONA INWESTYCJA

Metka i dziennik zmian
2014-12-29 Informacja w sprawie zezwoleń cateringowych.

Urząd Miasta Krakowa informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. we wszystkich zezwoleniach wydawanych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (tzw. zezwolenia cateringowe) będzie zamieszczana informacja, że sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie tych zezwoleń może być prowadzona wyłącznie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.