Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2018-09-18 sesja RMK CXI

Informuję, że została zwołana CXI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 26 września 2018 roku o godzinie 10:00, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2018-09-17 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 września do 6 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

W dniu 19 września 2018 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Metka i dziennik zmian

Kampania EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU (ETZT) – to inicjatywa Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu.

Kampania trwa od 16 do 22 września każdego roku. W ramach tej kampanii obchodzimy, 22 września Europejski Dzień bez Samochodu (ADbS).

Metka i dziennik zmian

W dniu 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 5 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły w treści komunikatu - link w tytule powyżej.

Metka i dziennik zmian
2018-09-14 Unieważnienie III etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Fundusz wkładu własnego”

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że zarządzeniem nr 2333/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2018 r. unieważniony został III etap otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Fundusz wkładu własnego".

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

Metka i dziennik zmian
2018-09-11 CXII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana CXII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla wręczenia Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz dla wręczenia Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” ruchowi Komitetów Obywatelskich w Krakowie. Uroczysta sesja odbędzie się 3 października 2018 roku o godzinie 13.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2018-09-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 września do 8 października 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-09-07 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASTOWSKA II" - Termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-08-22 CX sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana CX sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla wręczenia Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Panu Wojciechowi Plewińskiemu oraz dla wręczenia Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Panu Antoniemu Borgoszowi. Uroczysta sesja odbędzie się 19 września 2018 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Gmina Miejska Kraków organizuje XVII edycję Programu Pomocy Lokatorom

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

Metka i dziennik zmian
2018-06-20 Dobry start 300+
Metka i dziennik zmian

Świadczenie wychowawcze 500+

Metka i dziennik zmian

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Metka i dziennik zmian

Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.