Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Szanowni Państwo,

W dniach 05-03-2015 r., tj. czwartek oraz 09-03-2015 r., tj. poniedziałek, kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego UMK zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się z koncepcją rozwiązań planistycznych sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru RYNEK KROWODERSKI.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 marca 2015 r.
(tj. wtorek) o godz. 18:00, w budynku Politechniki Krakowskiej - Sala wykładowa W II, ul. Podchorążych 1 - II piętro.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego UMK zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się z koncepcją rozwiązań planistycznych sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru PARK RUCZAJ - LUBOSTROŃ.
Spotkanie odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. (tj. wtorek) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego UMK zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się z koncepcją rozwiązań planistycznych sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW.
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. (tj. środa) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Płk. Francesco Nullo 23.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego UMK zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się z koncepcją rozwiązań planistycznych sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru TONIE - WSCHÓD i TONIE - ZACHÓD.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 marca 2015 r. (tj. środa) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 67, ul. Kaczorówka 4.

Metka i dziennik zmian

23 lutego br. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie nr 405/2015 wprowadzające zmiany w składzie osobowym Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn „Obchody Światowego Dnia Inwalidy”.

Metka i dziennik zmian

Do 31 marca br. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości na terenie Miasta Krakowa w rejonie byłej dzielnicy Podgórze (Dzielnica VIII, IX, X, XI, XII, XIII) z możliwością adaptacji pomieszczeń na placówkę świadczącą opiekę nad dzieckiem do lat 3 (żłobek), zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925).

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miasta Krakowa wraz z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, serdecznie zapraszają wszystkich aktywnych przewodników miejskich po Krakowie na jednodniowe warsztaty nt: twórczości Tadeusza Kantora oraz działalności Ośrodka Dokumentacji Cricoteka.

Metka i dziennik zmian

W najbliższych miesiącach komunikacyjne centrum Krakowa zmieni się radykalnie. Dzięki przebudowie torowiska i zmianach w organizacji ruchu, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Pawiej, szybciej po I obwodnicy poruszać się będą mogły zarówno autobusy jak i tramwaje. Bezcenny czas zyskają setki tysięcy pasażerów Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2015-02-06 Konkurs

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa.

Metka i dziennik zmian

Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone zostały trzy projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

28 stycznia 2015 roku uchwałą nr VI/72/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018. Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015 r.

Zobacz więcej: Mecenas Kultury Krakowa.

Metka i dziennik zmian

15 marca mija termin składania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zbiorczych zestawień o odpadach za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Krakowa, do udziału w IV edycji doradztwa prawnego i finansowego w ramach projektu „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".

Metka i dziennik zmian

Studenckie Koło Naukowe ARBORIS (ZSOiTZ, WA PK) oraz
Miejski Architekt Krajobrazu, Pani Katarzyna Rajss-Kałużna,

ogłaszają KONKURS na projekt nasadzeń zastępczych pn.: ZIELONA INWESTYCJA