Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2016-04-28 Ogloszenie o odwołaniu przetargu.

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK uprzejmie zawiadamia, że odwołuje przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 8 miejsc dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową, zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto – stosownie do zapisu zawartego ust. IV pkt 4 warunków wymienionego przetargu.

Przetarg miał się odbyć w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 800 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, w Sali nr 303.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy wpłacającego, lub w kasie Urzędu Miasta Krakowa, w przypadku wpłaty gotówkowej

 

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI". (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - WESELE". (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

W 2016 roku przeprowadzana jest druga edycja badania "Barometr Krakowski".

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej? Chcesz zaangażować się w działania na rzecz swojej społeczności lokalnej? Jeśli tak, przyjdź na warsztaty Active Citizens – Aktywna Społeczność w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29 marca do 26 kwietnia br. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE upływa z dniem 10 maja br. (Sposoby składania uwag w treści ogłoszenia -> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - FIOŁKOWA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 25 kwietnia do 25 maja 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2016-04-25 Informacja

W dniu 23 kwietnia br. weszła w życie uchwała Nr XL/698/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - NACZELNA". (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian
2016-04-22 Poranki muzyczne
Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron w dniach 27 i 28 maja 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron w dniu 2 maja 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE". (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RUCZAJ - LUBOSTROŃ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 kwietnia do 17 maja 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - STAW DĄBSKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 12 kwietnia do 11 maja 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

- "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków),
- "ZABŁOCIE - ZACHÓD" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków).
Termin składania wniosków do dnia 9 maja 2016 r.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

- "BRONOWICE - STELMACHÓW" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków),
- "BULWARY WISŁY II" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków),
- "KLEPARZ" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków),
- "STARY BIEŻANÓW" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków).
Termin składania wniosków do dnia 10 maja 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2016 roku – decyduje data złożenia wniosku.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY". Termin składania wniosków do dnia 6 maja 2016 r. (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków)

Metka i dziennik zmian

Już po raz szesnasty organizowany jest konkurs o honorowy tytuł "Przyjaciela Sportu". To prestiżowe wyróżnienie mogą otrzymać osoby i firmy, działające na rzecz rozwijania i wspierania sportu w naszym Mieście.

Metka i dziennik zmian

Który oddział Straży Miejskiej ma najwięcej radiowozów, ilu funkcjonariuszy było zatrudnionych od początku istnienia jednostki, ile interwencji rocznie podejmują strażnicy oraz jak wabią się psy służbowe – to tylko przykłady pytań, które mogą pojawić się w trwającym konkursie z okazji 25-lecia Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Tylko do 30 kwietnia 2016 r. można przesyłać zgłoszenia książek do tegorocznej edycji Nagrody Conrada, pierwszego w Polsce wyróżnienia dla prozatorskich debiutów literackich. Nagroda wspiera początkujących pisarzy i zachęca czytelników do zainteresowania młodą literaturą.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

• PONE 4/2016 - lista z dnia 10.02.2016 r.

Metka i dziennik zmian

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno – opiniodawczym dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym miesiącu Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015.