Złóż wniosek

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Redakcja BIP MK uprzejmie informuje, iż w dniu 3 października 2014r. (piątek) od godziny 18:00 rozpoczną się prace administracyjne w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Planowane prace mogą spowodować utrudnienia w dostępie do serwisu.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Konsultacje trwają od 2 do 16 października 2014 roku.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018. Konsultacje trwają od 2 do 16 października 2014 roku.

Metka i dziennik zmian

Przypominamy o jesiennej akcji deratyzacji w terminie od 15 października do 15 listopada 2014 roku.

Metka i dziennik zmian

Pomóżmy kotom przetrwać zimę – apel Urzędu Miasta Krakowa do właścicieli i administratorów budynków

Metka i dziennik zmian
2014-09-30 CXVIII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Została zwołana CXVIII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako uroczysta, dla wręczenia Brązowych Medali „Cracoviae Merenti” Panu profesorowi Wincentemu Kućmie oraz Małopolskiej Okręgowej Izbie pielęgniarek i Położnych. Uroczysta sesja odbędzie się w środę, 15 października 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2014-09-30 CXVII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana CXVII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 8 października 2014 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2014-09-26 Noc Poezji 2014

Z soboty na niedzielę, nocą 4/5 października 2014 r. już po raz czwarty, w ramach marki KRAKOWSKIE NOCE, odbędzie się w Krakowie NOC POEZJI. Miłośników poezji w jej różnych formach, odmianach i interpretacjach, zapraszamy na poetycką ucztę. Szczegółowe informacje: http://www.krakowskienoce.pl/

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność:

Towarzystw Budownictwa Społecznego wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

 

Wznowienie rozpatrywania i kwalifikowania wniosków obejmuje wnioski złożone do 30 listopada 2014 r.

Metka i dziennik zmian
2014-09-25 Informacja

W dniu 24 września Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: BIEŃCZYCE - SZPITAL, CZYŻYNY - AWF, PRĄDNIK CZERWONY - NACZELNA, PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD, REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, REJON ULICY RAJSKIEJ, TONIE - JURAJSKA, TONIE - WSCHÓD.

Metka i dziennik zmian

19 września br. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie Nr 2638/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 4 października do 18 października 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Metka i dziennik zmian

Agencja Rynku Rolnego informuje, że termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia w ramach mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” upływa z dniem 15 października 2014 r. upływa z dniem 15 października 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r.

Metka i dziennik zmian

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Jej wyniki posłużą do oceny istniejącego stanu.

Metka i dziennik zmian
Metka i dziennik zmian

Znane są już wyniki losowania numerów dla propozycji zadań złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2014.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza wykaz punktów głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że została rozstrzygnięta IX edycja konkursu pod nazwą Pogram Pomocy Lokatorom.

Metka i dziennik zmian

Od 29 sierpnia do 7 października br. trwają prowadzone przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Druk 1854).

Metka i dziennik zmian

Dane identyfikacyjne i adresowe oraz numer rachunku bankowego do przekazywania przez Urzędy Skarbowe należnych dochodów oraz udziałów gminy i powiatu.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar dokonania zmiany siedziby filii Nr 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz zamiar wprowadzenia zmiany w statucie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w części dotyczącej lokalizacji filii.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X. Termin składania ofert upływa z dniem 21 lipca 2014 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014r.

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metka i dziennik zmian

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą, przesyłanych do Państwa pocztą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.