Złóż wniosek

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Jej wyniki posłużą do oceny istniejącego stanu.

Metka i dziennik zmian
2014-10-30 CXXI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana CXXI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 5 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

W dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) Magistrat będzie przyjmował klientów we wszystkich lokalizacjach do godziny 15:30, kasy będą czynne do godz. 15.15 - za wyjątkiem punktu w Galerii Handlowej Bronowice przy ul. Stawowej 61, lokal nr 157, gdzie obsługa stron prowadzona będzie w godzinach 10.00-18.00.

 

Metka i dziennik zmian

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa oraz Małgorzata Jantos, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa, zapraszają do udziału w „Wielkim teście historycznym”, w którym można sprawdzić swoją wiedzę na temat dziejów naszego miasta.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018. Konsultacje trwają od 24 października do 14 listopada 2014 roku.

Metka i dziennik zmian

Przed nami okres Wszystkich Świętych. Jak co roku Miasto przygotowało specjalną ofertę przewozową komunikacji miejskiej, aby zachęcać kierowców do dojazdu na cmentarze autobusami i tramwajami. Tym bardziej, że w okolicach krakowskich nekropolii czekają nas utrudnienia w ruchu.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów:

1) BIEŃCZYCE - SZPITAL,
2) CZYŻYNY - AWF,
3) PRĄDNIK CZERWONY - NACZELNA,
4) PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD,
5) REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO,
6) REJON ULICY RAJSKIEJ,
7) TONIE - JURAJSKA,
8) TONIE - WSCHÓD,
9) TONIE - ZACHÓD.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 17 listopada 2014 r.

Metka i dziennik zmian
2014-10-23 Informacja

W dniu 22 października Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 13 obszarów: 1) BALICE I, 2) BALICE II, 3) BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ, 4) GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW, 5) KLINY POŁUDNIE II, 6) ŁOBZÓW - REJON ULICY ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ, 7) MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA, 8) REJON RONDA OFIAR KATYNIA II, 9) REJON ULICY JUNACKIEJ, 10) REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ, 11) REJON ULICY PRZEWÓZ, 12) UGOREK - FIOŁKOWA, 13) ZAKOLE WISŁY.
Ponadto, Rada podjęła uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Metka i dziennik zmian

Od 27 września do 5 października mieszkańcy Krakowa mogli głosować na propozycje zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Oddano 67320 głosów, w tym 59199 za pomocą narzędzia internetowego, a 8201 tradycyjną metodą papierową w punktach głosowania. W załączeniu przedstawiamy ostateczne wyniki głosowania – listę rankingową projektów wraz z ilością punktów, które każdy z nich otrzymał.

Metka i dziennik zmian

Przypominamy o jesiennej akcji deratyzacji w terminie od 15 października do 15 listopada 2014 roku.

Metka i dziennik zmian

Pomóżmy kotom przetrwać zimę – apel Urzędu Miasta Krakowa do właścicieli i administratorów budynków

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność:

Towarzystw Budownictwa Społecznego wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

 

Wznowienie rozpatrywania i kwalifikowania wniosków obejmuje wnioski złożone do 30 listopada 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 4 października do 18 października 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Metka i dziennik zmian

Dane identyfikacyjne i adresowe oraz numer rachunku bankowego do przekazywania przez Urzędy Skarbowe należnych dochodów oraz udziałów gminy i powiatu.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar dokonania zmiany siedziby filii Nr 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz zamiar wprowadzenia zmiany w statucie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w części dotyczącej lokalizacji filii.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X. Termin składania ofert upływa z dniem 21 lipca 2014 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014r.

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metka i dziennik zmian

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą, przesyłanych do Państwa pocztą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.