Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Krakowska Rada Miasta ustanowiła Nagrodę Literacką Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”, zwaną dalej „Nagrodą Conrada”, przyznawaną autorom za wydany debiut literacki w kategorii proza w minionym roku kalendarzowym. Będzie to ogólnopolskie wyróżnienie w wysokości 30 tys. zł dla pisarzy debiutantów, fundowane przez Gminę Miejską Kraków.

Metka i dziennik zmian

W dniach od 03-08-2015 r., do 19.08.2015 r., kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie nieczynna.

Metka i dziennik zmian
2015-07-28 STYPENDIA SPORTOWE 2015

Zarządzeniem Nr 1958/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lipca 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY JUNACKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 3 sierpnia br.
(Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zapraszają na spotkania ewaluacyjne tegorocznego Budżetu Obywatelskiego w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 - 2016 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Gmina Miejska Kraków przystąpiła do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska UMK zaprasza na spotkanie poświęcone zwierzętom bezdomnym w Krakowie w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 9,00 na V piętrze (przed salą konferencyjną) budynku Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.

Metka i dziennik zmian

Na okres lipca i sierpnia2015 przygotowaliśmy szereg szkoleń, na które zapraszamy mieszkańców Krakowa – uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA",
- "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ".
Termin składania wniosków do ww. planów miejscowych do dnia 15 września 2015 r.

Metka i dziennik zmian

Zakończyło się liczenie i weryfikacja głosów w tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim miasta Krakowa. Mieszkańcy decydowali, na jakie zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe powinno zostać wydanych odpowiednio 10 i 4 mln złotych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z komunikatem Wydziału Spraw Społecznych UMK dot. umów dotacyjnych zawieranych z Urzędem Miasta Krakowa na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz konieczności spełnienia przez organizatorów wypoczynku wszystkich wymogów i formalności określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Metka i dziennik zmian

Ksiądz Jan Seremak z Parafii św. Brata Alberta w Krakowie, Stanisław Sitko – założyciel Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oraz Fundacja Tesco Dzieciom zostali laureatami XV, jubileuszowej edycji konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A.D. 2014”. Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli 29 czerwca br. laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Metka i dziennik zmian

Prośba o przekazywanie danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA",
- "PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE",
- "TONIE - ŁĄKI".
Termin składania wniosków do ww. planów miejscowych do dnia 31 lipca 2015 r.

Metka i dziennik zmian

Na początku czerwca Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, wysłał list do losowo wybranych Krakowian, w którym zaprosił ich do udziału w badaniu ankietowym. Mieszkańców, którzy otrzymali list w najbliższych tygodniach odwiedzą akredytowani z ramienia Urzędu Miasta Krakowa ankieterzy. Jeśli wylosowani wyrażą na to zgodę, udzielą wywiadu kwestionariuszowego.

Metka i dziennik zmian

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje o rozpoczęciu z inicjatywy Prezydent Miasta Krakowa konsultacji społecznych w sprawie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej