Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

W dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Pl. Matejki 5/6 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Metka i dziennik zmian

Już od 1 grudnia 2015 roku będzie można złożyć wniosek o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dodatkowo w dwóch Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian
2015-11-25 XXXIII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana XXXIII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako uroczysta, dla wręczenia ufundowanych przez Miasto Kraków Nagród Naukowych im. Mikołaja Kopernika przyznanych przez Polską Akademię Umiejętności. Uroczysta sesja odbędzie się w poniedziałek, 14 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2015-11-25 XXXII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana XXXII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako uroczysta, dla wręczenia Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” Jego Eminencji Księdzu Franciszkowi Kardynałowi Macharskiemu. Uroczysta sesja odbędzie się w czwartek, 10 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2015-11-25 XXXI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXXI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 2 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2015-11-23 Informacja

Z dniem 30 listopada br. upływa termin składania wniosków do przystąpionych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

- "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" (Odnośnik do ogłoszenia),

- "BRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (Odnośnik do ogłoszenia).

Metka i dziennik zmian
2015-11-23 Informacja

Z dniem 1 grudnia br. upływa termin składania uwag dotyczących wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 19 października do 17 listopada br. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

"BRONOWICE - WESELE" (Odnośnik do strony planu),
"MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II" (Odnośnik do strony planu),

"PARK RUCZAJ - LUBOSTROŃ" (Odnośnik do strony planu).

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, dla obszarów:
"BIEŃCZYCE - SZPITAL" (Odnośnik do strony planu),
"PRĄDNIK CZERWONY - NACZELNA" (Odnośnik do strony planu).
Wyłożenia dla obu planów trwać będą od 23 listopada do 21 grudnia 2015 r. - terminy dyskusji publicznej oraz terminy i sposoby składania uwag w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 17 listopada do 15 grudnia 2015 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do zapoznania się z Raportem z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu "Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019".

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 listopada do 9 grudnia 2015 r. projektu miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego obszaru LEMA - STAW DĄBSKI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia.
(Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

W dniu 2 listopada 2015 r. Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie uruchomił punkt obsługi w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a.W lokalizacji tej można złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie o stanie cywilnym jak również przynieść inne podania kierowane do USC (rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów odbywa się na zasadach dotychczasowych przy ul. Lubelskiej 27 i os. Zgody 2). Pracownicy przyjmują mieszkańców i udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 18.00. Telefon kontaktowy do nowego punktu: 12 616 5693 lub 12 616 5633.

Metka i dziennik zmian

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje o konsultacjach społecznych. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa rozpoczynamy konsultacje w sprawie inwestycji „Budowy Linii Tramwajowej KST etap III" (os. Krowodrza Górka - os. Azory).

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do zapoznania się z Raportem z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka i dziennik zmian
2015-10-28 Raport z tegorocznej ewaluacji Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w naszym Mieście. Autorem raportu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". Przedmiotowy raport znajduje sie tutaj

Więcej informacji na stronach BIP w dziale Komunikacja społeczna oraz w serwisie dialoguj.pl

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

Wznowienie rozpatrywania i kwalifikowania wniosków obejmuje wnioski złożone do 30 listopada 2015 r.

Metka i dziennik zmian

 

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje XII edycję Programu Pomocy Lokatorom.

 

Składanie ofert upływa w dniu 7 grudnia 2015 r.

Metka i dziennik zmian

Informacja o zmianach dot. nabycia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wynikających z uchwały Nr XXI/340/15 RMK z 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 20 lipca 2015 r. poz. 4508).

Metka i dziennik zmian

Apel o przystosowanie obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem.