Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa zaprasza Mieszkańców w ramach Festiwalu Nauki do namiotu Dialogu Społecznego na Rynku Głównym, od czwartku 21 do soboty 23 maja 2015 roku.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "AZORY - PARK" i "AZORY - REJON ULIC: STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO".

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015 r. (tj. wtorek) o godz. 17:00, w Szkole Podstawowej Nr 113 (świetlica szkolna), ul. Stachiewicza 33.

Metka i dziennik zmian
2015-05-19 XIV sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XIV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 27 maja 2015 roku o godzinie 13:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3/4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Nabycie przez Gminę Miejską Kraków prawa do lokalu mieszkalnego.

Metka i dziennik zmian

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dyplom lub rekomendacje) i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 czerwca 2015 r. (włącznie).

Metka i dziennik zmian

Akcja „Podzielmy się ciepłem" realizowana przez Wydział Spraw Społecznych UMK , której celem jest udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym pomagającym najuboższym, chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom naszego miasta w dofinansowaniu ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni „Kraków" - została nominowana do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach dot. projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawach mieszkaniowych tj.:

 - projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń;

 - projekt w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017.

Metka i dziennik zmian

Rozpoczynamy II etap konkursu "Zawstydź obwarzanka i zagłosuj!" – teraz internauci mogą wybierać wyjątkowy, najbardziej „krakowski” przysmak kulinarny oraz kulinarne zjawisko, trend, inicjatywę, która pojawiała się w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej odbędą się 31 maja 2015 r.

Metka i dziennik zmian

W 2014 r. Urząd Miasta Krakowa zlecił przeprowadzenie badań mających na celu określenie warunków zoohigienicznych pracy koni dorożkarskich w Krakowie.

Wyniki dostępne są na stronie Kontrola warunków pracy koni dorożkarskich

Metka i dziennik zmian

Wyniki X Edycji Programu Pomocy Lokatorom

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r. Zobacz więcej: Nagrody Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza KONKURS POETYCKI im. Anny Świrszczyńskiej  na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI w ramach Nocy Poezji 2015.

Termin nadsyłania materiałów upływa 30 maja 2015 r.

Zobacz: Regulamin konkursu.

Zobacz więcej: Konkurs poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Metka i dziennik zmian
2015-02-06 Konkurs

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa.

Metka i dziennik zmian

Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone zostały trzy projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Krakowa.