Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

 

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na przygotowanie projektu grupy logotypów dla 7 miejskich jednostek organizacyjnych

Metka i dziennik zmian
2016-02-09 XXXVII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXXVII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 17 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYNEK KROWODERSKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją,
w dniach od 8 lutego do 7 marca 2016 r.
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia

(Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ" .
Termin składania wniosków do planu do dnia 11 marca br.

(Odnośnik do ogłoszenia - sposoby składania wniosków)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 16 lutego br.

(Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Z dniem 16 lutego upływa termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ" - (Odnośnik do ogłoszenia - sposoby składania uwag).

Z dniem 18 lutego upływa termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF" - (Odnośnik do ogłoszenia - sposoby składania uwag)
oraz do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA" - (Odnośnik do ogłoszenia - sposoby składania uwag).

Metka i dziennik zmian

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2016 r., w sprawie podjęcia prac nad zmianą uchwały Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Jesteś ciekawy, które ulice zostaną przebudowane w Twojej okolicy? Gdzie i kiedy powstaną parkingi albo nowe ścieżki rowerowe? Na jakim etapie jest budowa nowej drogi czy linii tramwajowej? Teraz wszystko na bieżąco można będzie znaleźć na stronie internetowej ZIKiT dzięki nowej MAPIE inwestycji.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych informuje środowiska prowadzące działalność charytatywną o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem komisji będzie wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2015. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa. Kandydatury do komisji należy składać w terminie do 26 lutego 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Metka i dziennik zmian

  Wydział Mieszkalnictwa podaje wyniki XII edycji Programu Pomocy Lokatorom

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Organizacji i Nadzoru, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości przejętych w drodze spadkobrania

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska UMK uruchomił interwencyjną skrzynkę e-mailową: srodowisko.interwenc@um.krakow.pl, gdzie mieszkańcy zgłaszać mogą wszelkie zauważone przez siebie nieprawidłowości i działania mogące mieć negatywny wpływ na środowisko.

Metka i dziennik zmian

Zmieniły się zapisy procedury KP-2 regulującej tryb ubiegania się o wsparcie Prezydenta Miasta Krakowa dla przedsięwzięć i wydarzeń (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym, partnerstwo). 

Metka i dziennik zmian

11 stycznia ruszyła kampania informacyjna TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA. Do mieszkań krakowian zapukają upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, żeby zachęcać mieszkańców posiadających paleniska węglowe do ich wymiany na ogrzewanie ekologiczne. Akcja potrwa do 25 marca.

Metka i dziennik zmian
2016-01-14 Bezpieczne Ferie
Metka i dziennik zmian

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2016 r.

 

Zobacz więcej: Mecenas Kultury Krakowa

Metka i dziennik zmian

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Miasta Krakowa, od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych. Informacja o numerach rachunków dostępna jest w BIP MK. Zawiadomienia o indywidualnych numerach rachunków wysyłane są do podatników pocztą.

Metka i dziennik zmian

Termin naboru wniosków upływa 18 lutego 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Apel o przystosowanie obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem.