Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z komunikatem Wydziału Spraw Społecznych UMK dot. umów dotacyjnych zawieranych z Urzędem Miasta Krakowa na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz konieczności spełnienia przez organizatorów wypoczynku wszystkich wymogów i formalności określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Metka i dziennik zmian

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 13 lipca 2015 r.

Metka i dziennik zmian
2015-06-30 XXI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 8 lipca 2015 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Ksiądz Jan Seremak z Parafii św. Brata Alberta w Krakowie, Stanisław Sitko – założyciel Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oraz Fundacja Tesco Dzieciom zostali laureatami XV, jubileuszowej edycji konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A.D. 2014”. Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli 29 czerwca br. laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Metka i dziennik zmian

Prośba o przekazywanie danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

Metka i dziennik zmian

Zanim podarujesz pieniądze osobie proszącej o to na ulicy zastanów się, czy naprawdę pomagasz. Specjaliści zajmujący się problemem żebractwa ostrzegają: to pieniądze, które krzywdzą. W okresie letnim, w środkach komunikacji miejskiej, na stronie www.krakow.pl oraz portalach społecznościowych Kraków prowadzi akcję edukacyjno – informacyjną pod hasłem „Nie dawaj pieniędzy na ulicy. Pomagaj naprawdę”.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA",
- "PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE",
- "TONIE - ŁĄKI".
Termin składania wniosków do ww. planów miejscowych do dnia 31 lipca 2015 r.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XI edycję Programu Pomocy Lokatorom.

Metka i dziennik zmian

Na początku czerwca Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, wysłał list do losowo wybranych Krakowian, w którym zaprosił ich do udziału w badaniu ankietowym. Mieszkańców, którzy otrzymali list w najbliższych tygodniach odwiedzą akredytowani z ramienia Urzędu Miasta Krakowa ankieterzy. Jeśli wylosowani wyrażą na to zgodę, udzielą wywiadu kwestionariuszowego.

Metka i dziennik zmian

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje o rozpoczęciu z inicjatywy Prezydent Miasta Krakowa konsultacji społecznych w sprawie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa