Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dotyczący rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę linii tramwajowej KST etap IV ul. Meissnera – os. Mistrzejowice, wraz z siecią trakcyjną, przystankami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną” z wniosku Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Z dniem 22 grudnia br. upływa termin składania wniosków do nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE,
2) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC,
3) REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE,
4) STRADOM.

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron w dniu 5 stycznia 2015 r.

Metka i dziennik zmian

W najbliższych dniach prowadzona będzie wycinka drzew na terenie Krakowa. Wycince będą poddane drzewa, które obumarły. W razie uwag co do zasadności ich wycinki prosimy o kontakt z działem utrzymania zieleni ZIKiT 12-616-8640. Na wszystkie te drzewa wydane zostały decyzje zezwalające na wycinkę, a w ich miejsce zostaną nasadzone nowe. Poniższa lista opiera się na zestawieniu drzew planowanych do wycinki, prezentowanej na stronie www.zikit.krakow.pl od 5 grudnia tego roku.

Metka i dziennik zmian

ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA KLIENTÓW I PRACY KAS W DNIACH 24, 27 i 31 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Właśnie wyprodukowany został setny odcinek programu „Omiń korki". Jest to wspólna produkcja Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz TVP Kraków, w której opisywane są najważniejsze drogowe i komunikacyjne inwestycje pod Wawelem.

Metka i dziennik zmian

Od kilku lat do ZIKiT trafiały głosy krakowian, którzy spędzali święta przy żywej choince, z prośbą o wskazanie miejsca, w którym mogliby ją posadzić.

 W odpowiedzi na te prośby, wyznaczona została działka, na której każdy będzie mógł posadzić choinkę po świętach. W styczniu ZIKiT wskaże dni, w których, z pomocą pracowników ZIKiT będzie można podarować choince szansę na drugie życie. Choinki, można będzie sadzić na terenie Błoń Mogilskich, wzdłuż ulicy Klasztornej

 A już w najbliższy piątek przedstawiciele ZIKiT i portalu lovekrakow.pl będą rozdawali choinki. Nasi przedstawiciele pojawią się na al. Róż między 14 a 16 oraz pl. Marii Magdaleny między 17 – 19.

Metka i dziennik zmian

W związku z zapowiadanym silnym wiatrem i zagrożeniem jakie może stwarzać pozostawienie obumarłych drzew, ZIKiT zrealizuje dziś wycinkę kilku drzew. Są to drzewa dla których wydano decyzje zezwalające na ich wycinkę z uwagi na fakt, że są to drzewa obumarłe. Wycięte będą drzewa, zgodnie z poniższym wykazem. Wycinka pozostałych drzew (wskazanych na stronie zikit.krakow.pl) nadal pozostaje wstrzymana, a ZIKiT czeka na uwagi mieszkańców.

Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, iż Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie Nr 3567/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2014.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie informujące o ogłoszeniu naboru kandydatów do wykonywania ekspertyz drzew.

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania klientów i pracy kas w dniach 24, 27 i 31 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Z dniem 1 stycznia 2014 roku uruchomiony został przez Związek Banków Polskich System Zastrzegania Kart. Jest to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych.

Metka i dziennik zmian
2014-12-05 X edycja PPL

Gmina Miejska Kraków ogłasza X edycję Programu Pomocy Lokatorom.

Termin składania ofert: od 15 grudnia 2014 r. do 16 lutego 2015 r.

 

Metka i dziennik zmian

ZIKiT prowadzi wycinkę drzew i krzewów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Kwalifikowana do wycinki zieleń to egzemplarze w złym stanie fitosanitarnym, suche, zamierające z ubytkami, próchnicą, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia a także kolidujące z realizacją inwestycji w mieście. ZIKiT zleca wycinkę drzew i krzewów powyżej 10 lat wyłącznie w oparciu o otrzymane decyzje administracyjne. Sam nie podejmuje decyzji o wycince, jedynie o nią wnioskuje.

Metka i dziennik zmian

Obiekt Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Dworzec PKP i Modernizacja Zachodniego Skrzydła Pałacu „Krzysztofory”- Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Wystawa stała: „Cyberteka. Kraków-Czas i Przestrzeń” to miejsca nagrodzone wWyróżnienia przyznano przejściu podziemnemu pod ulicą Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny wraz z otaczającą przestrzenią. tegorocznej edycji konkursu „Kraków bez barier” 2014.

Metka i dziennik zmian

Do tej pory możliwość zakupienia Zintegrowanego Biletu miesięcznego mieli jedynie pasażerowie korzystający z łączonych przejazdów pociągami Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. oraz środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

 Od 14 grudnia 2014 r. Zintegrowany Bilet będzie oferowany także pasażerom wykonującym przejazdy pociągami obsługiwanymi przez Spółkę Koleje Małopolskie (kursującymi jak na razie tylko w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek - Kopalnia – Kraków Główny).

Metka i dziennik zmian

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza Mieszkańców Krakowa, w szczególności Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz Dzielnicy XV Mistrzejowice, do wzięcia udziału w trwających od 1 do 21 grudnia 2014 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu budowy linii tramwajowej ul. Mogilska – Mistrzejowice.

Metka i dziennik zmian
2014-11-28 Kolęda w Nowej Hucie

W tym roku wyjątkową, świąteczną atmosferę mieszkańcy Nowej Huty poczują nieco wcześniej.

W dniach 13-21 grudnia na Placu przy Poczcie (os. Willowe w Nowej Hucie) odbędzie się wspólne kolędowanie pod nazwą „Kolęda w Nowej Hucie”, któremu towarzyszyć będzie tradycyjny kiermasz bożonarodzeniowy.

Mieszkańcy Nowej Huty będą mogli posłuchać kolęd i świątecznych piosenek a także włączyć się w ich śpiewanie w godz. 16.00-19.00 (w weekendy 13-14 grudnia oraz 20-21 grudnia w godz. 14.00-19.00). Dodatkowo 13 grudnia (sobota) o godz. 17.00 we wspólnym kolędowaniu weźmie udział gość specjalny – Hanka Rybka z Zespołem.

Podczas towarzyszącego kolędowaniu kiermaszu rzemieślnicy zaproponują rozmaite wyroby rękodzielnicze, ozdoby i upominki świąteczne. Na stoiska kiermaszowe zapraszamy od godz. 11.00 do 19.00.

Metka i dziennik zmian

KONKURS W DZIEDZINIE BADAŃ NAD INNOWACJAMI SPOŁECZNYMI – PROJEKT SIFORAGE

 

Konsorcjum projektu unijnego SIforAGE ogłasza konkurs. Jego celem jest wyróżnienie projektów badawczych prowadzonych na rzecz innowacji społecznych w dziedzinie aktywnego i zdrowego procesu starzenia się oraz promujących społeczeństwo, w którym każdy obywatel ma swój udział.