BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Budżet ZIKiT jest częścią składową budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Budżet Gminy Miejskiej Kraków w poszczególnych latach oraz sprawozdania z jego wykonania dostepne są na stronie www.bip.krakow.pl/?mmi=42.


 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z Zarządzeniem nr 1831/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lipca 2010 roku, podaje do publicznej wiadomości:

 

1. Wykaz pomocy 2011.

2. Wykaz pomocy 2012.

3. Wykaz pomocy 2013.

4. Wykaz pomocy 2014.

5. Wykaz pomocy 2015.

6. Wykaz pomocy 2016.