Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Kampania Rowerowy Maj jest organizowana w Krakowie po raz drugi i będzie trwała od 7-30 maja. W kampanii biorą udział szkoły, które uczestniczą w projekcie STARS oraz te, które przystąpią do projektu od września 2018r. Do kampanii zgłoszone zostały 33 szkoły podstawowe oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3. W tegorocznej kampanii udział bierze także przedszkole nr 38 z ul. Jabłonkowskiej. Łącznie kampania jest adresowana do 14 tysięcy uczniów (i przedszkolaków) podzielonych na 640 oddziałów klasowych. Zasady Rowerowego Maja są proste. Kto przyjedzie do szkoły na rowerze, hulajnodze, rolkach, wrotkach czy deskorolce otrzymuje naklejkę a klasa/szkoła otrzymuje punkt. Rywalizacja odbywa się na poziomie indywidualnym, klasowym i międzyszkolnym.

Metka i dziennik zmian

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr C/2606/18 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLINY POŁUDNIE II" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 24 kwietnia do 25 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zmiana warunków zawieszania wykonywania działalności gospodarczej od 30 kwietnia 2018 r.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI" oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Konkurs dotyczy podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, 2371), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian
2018-04-18 Nagroda Conrada

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w okresie od 30 kwietnia do 5 maja 2018 r.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków ogłasza wyniki XVI edycji Programu Pomocy Lokatorom.

Metka i dziennik zmian

Informacja o ogłoszeniu zamówienia na Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI II". Termin składania wniosków do dnia 30 maja 2018 r. Sposoby składania wniosków zostały opisane w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa organizuje po raz drugi kampanię pn. „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko”. Jej pomysłodawcy chcą w ten sposób zachęcić pracowników oficjalnie zgłoszonych przedsiębiorstw i instytucji z Krakowa i okolic do korzystania z rowerów (własnych lub z wypożyczalni) podczas codziennych podróży do i z pracy. Akcja adresowana jest szczególnie do tych, którzy dotychczas korzystali w ich trakcie przede wszystkim z samochodów.

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Moja babcia, mój dziadek i ja”. Termin zgłaszania prac upływa 11 maja 2018 r.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" w dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony z wyłożeniem projektu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom".

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ROGATKA WARSZAWSKA". Termin składania wniosków do dnia 8 maja 2018 r. Sposoby składania wniosków zostały opisane w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zobacz więęcej: Nagrody Miasta Krakowa