Dokument archiwalny
Dobry start 300+

Od 1 lipca br. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start 300+.
O świadczenie może się starać:

 • rodzic dziecka
 • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
 • opiekun prawny
 • osoba ucząca się, czyli:
 • o pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony
  lub
 • osoba usamodzielniana (o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

 

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat
 • 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

 

 

W związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” informujemy, że od 1 lipca br. można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” wyłącznie w formie elektronicznej:

 • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.
 • przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny)
 • za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

 

Aby złożyć wniosek o świadczenie dobry start trzeba mieć przygotowane:

 1. dane osobowe z numerami PESEL jednego z rodziców (wnioskodawcy) oraz dzieci uczących się w szkole,
 2. nazwy i adresy szkół, w których dzieci się uczą,
 3. numer telefonu i adres mailowy wnioskodawcy, na które będą wysłane sms-y i wiadomości e-mail o przyjęciu i rozstrzygnięciu wniosków,
 4. numer rachunku na który ma być przelane świadczenie.

 

Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób na uzyskanie świadczenia wychowawczego „dobry start”.

 

Wszystkie informacje związane z realizacją świadczenia dobry start znajdują się na stronie https://sprawyspoleczne.krakow.pl/swiadczenia_spoleczne/220628,artykul,dobry_start__300+_.html

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BARBARA TALIK
Data wytworzenia:
2018-06-20
Data publikacji:
2018-06-20
Data aktualizacji:
2018-06-21