Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania.

Od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 3 lipca 2018 r. wyłożony zostanie do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekt nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, stanowiący załącznik do uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania.

Czas trwania konsultacji wynika z uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.

 

Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.

 

Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl.

 

Załącznik do uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. zostanie wyłożony w Kancelarii Magistratu, plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków", Strony Internetowej „Miejskiego Centrum Dialogu”.

 

Projekt nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice stanowiący załącznik do uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 16.00.

 

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

 

 

 

 

 

 

Pliki pdf:

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 czerwca 2018 r.

 

Załącznik do uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2018-06-07
Data publikacji:
2018-06-07
Data aktualizacji:
2018-06-07