Dokument archiwalny
Informacja o możliwości zgłaszania przez środowiska lokalne i organizacje społeczne kandydatur do Zespołu ds. nowelizacji statutów dzielnic

Rada Miasta Krakowa uchwałą nr C/2586/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku ustaliła dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania mające na celu utworzenie Zespołu ds. nowelizacji statutów dzielnic. Utworzony zespół ma wypracować rozwiązania dotyczące nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Krakowa w skład zespołu winni wchodzić m.in. przedstawiciele środowisk lokalnych oraz organizacji społecznych.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zgłaszania kandydatur do Zespołu ds. nowelizacji statutów dzielnic. Informacja skierowana jest do przedstawicieli środowisk lokalnych oraz organizacji społecznych.

 

Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl w terminie do 15 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

 

W temacie maila prosimy wpisać: „Zespół ds. nowelizacji statutów dzielnic”. Prosimy też o podanie w treści maila krótkiego uzasadnienia do przedstawionej kandydatury oraz podanie nazwy środowiska lokalnego/organizacji społecznej, którego przedstawicielem jest zgłaszana osoba.


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-04
Data aktualizacji:
2018-06-04