Dokument archiwalny
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

Planowany program posiedzenia: 

  1. Prezentacja "Jak zapewnić zieleń mieszkańcom Krakowa?" - referuje przedstawiciel Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego;
  2. Uzupełnienie składu prezydnium KDO ds. Środowiska - wybór sekretarza;
  3. Uchwała KDO ds. Środowiska ws. biomonitoringu zanieczyszczeń powietrza na terenie aglomeracji krakowskiej;
  4. Uchwała KDO ds. Środowiska ws. projektu uchwały RMK ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Bodzów i Góra Św. Anny";
  5. Informacja nt. stanu przyrodniczego użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie;
  6. Informacja nt. założeń projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości" w zakresie Strefy Aktywności Gospodarczej;
  7. Tematy bieżące i wolne wnioski.

 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-03-12
Data publikacji:
2018-03-12
Data aktualizacji:
2018-03-12