Dokument archiwalny
OTWARTY NABÓR DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOLEGIUM REDAKCYJNEGO „GAZETKI CZYŻYŃSKIEJ” - PROJEKT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DZIELNIC BO.D14.11/17

W związku z realizacją dzielnicowego projektu budżetu obywatelskiego BO.D14.11/17 pn. „GAZETKA CZYŻYŃSKA” ogłasza się otwarty nabór dla kandydatów na członków kolegium redakcyjnego zajmującego się redagowaniem „Gazetki Czyżyńskiej” będącej czasopismem informującym o działaniach podejmowanych przez czyżyński samorząd (Radę Dzielnicy XIV Czyżyny), lokalnych aktywistów, stowarzyszenia i osoby działające na rzecz lokalnej społeczności. Gazetka wydawana w formie drukowanej, stanowić będzie źródło informacji dla mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny. Gazetka będzie współredagowana przez mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny, aktywistów, pracowników instytucji dzielnicowych itp.

 

Kolegium redakcyjne liczyć będzie łącznie z Redaktorem Naczelnym do 15 osób. Członkiem kolegium redakcyjnego zostają kandydaci, którzy przedstawią listę poparcia zawierającą największą liczbę podpisów mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny.

 

Członkowie kolegium redakcyjnego wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.

 

WARUNKI KANDYDOWANIA:

 

Kandydat musi:


1) zamieszkiwać na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny,

 

2) wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz do pobrania tutaj),

 

3) przedstawić listę poparcia podpisaną przez minimum 10 mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny. Członkiem kolegium redakcyjnego zostają kandydaci, którzy przedstawią listę poparcia zawierającą największą liczbę podpisów mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny (wzór listy poparcia do pobrania tutaj),

 

4) złożyć w formie papierowej formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia do siedziby Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34, 31-874 Kraków.

 

Termin zgłoszenia:

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie: 12-22 marca 2018 r. w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34, 31-874 Kraków, w godzinach pracy Biura Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

 

W razie pytań proszę dzwonić pod numer: (12) 647-61-64 w godzinach pracy Biura Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

 

STATUT GAZETKI CZYŻYŃSKIEJ (dostępny tutaj)

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Data aktualizacji:
2018-03-09