Dokument archiwalny
termin przetargu: 10.04.2018 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

1. lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr 21 o powierzchni użytkowej 12,55 m2 położonego w budynku w os. Kolorowym Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 19.12.2101 r. udziału wynoszącego 13/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 28 o pow. 0,0263 ha położonej w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00088955/4.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 20 000,00 zł

cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 2 445,00 zł

cena lokalu mieszkalnego wynosi: 17 555,00 zł

Wadium: 2 000,00 zł

 

 

Budynek Nr 2 w os. Kolorowym położony jest w terenie zabudowy wielomieszkaniowej, otoczony urządzoną zielenią. Wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, jest czteropiętrowy, podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Elewacja budynku wymaga odnowienia, stolarka drzwi wejściowych oraz okienna w częściach wspólnych są wymienione na pcv. Klatka schodowa jest dwubiegowa ma konstrukcję żelbetową z okładziną lastriko, ściany są odmalowane.

Lokal Nr 21 położony jest na poddaszu – piątej kondygnacji. Składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 12,55 m2. Wejście do lokalu odbywa się z wspólnej części strychowej, do której z korytarza klatki schodowej prowadzą drzwi zamykane na klucz. Lokal ma wystawę północno-wschodnią, stolarka okienna jest drewniana, w lokalu jest jedno okno z trzema skrzydłami i pełnymi drewnianymi okiennicami zamontowanymi od wewnątrz lokalu. Drzwi wejściowe są pełne, drewniane. Ściany pomieszczeń są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, widoczne są ubytki tynku, pęknięcia ścian i zawilgocenia. Podłogę stanowi betonowa wylewka przykryta wykładziną dywanową. W lokalu zamontowany jest żeliwny grzejnik ogrzewania centralnego zasilanego z sieci miejskiej. W części wspólnej strychu jest obecnie nieużywane pomieszczenie wc, korzystanie z wc należy uzgodnić ze wspólnotą mieszkaniową. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00088955/4, prowadzonej dla nieruchomości gruntowej na której położony jest budynek, wolne są od wpisów.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 14 i 27 marca 2018 r. w godz. 14.00 – 15.00.

 

 rzut lokalu

 

 

2. lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 10A o powierzchni użytkowej 24,15 m2, (o adresie : ul. Grzegórzecka 4/10A w Krakowie), położonego w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 4/ Gen. Józefa Dwernickiego 1 wraz z udziałem wynoszącym 18/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 46 o powierzchni 0,0618 ha, położona w obrębie 52, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00014481/1.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 157 000,00 zł

Wadium wynosi: 16 000,00 zł

 

Budynek przy ul. Grzegórzeckiej Nr 4/ Gen. Józefa Dwernickiego 1 jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, położony w zabudowie szeregowej kamienic mieszkalnych, jest to budynek narożny ul. Gen. Dwernickiego i ul. Grzegórzeckiej. Kamienica została wzniesiona w 1894 r., nadbudowana w 1919 r. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, figuruje w ewidencji zabytków miasta Krakowa. Zachowane zostało oryginalne wyposażenie budynku, natomiast w lokalu mieszkalnym Nr 10A przeprowadzony został remont i nie została zachowana w stanie oryginalnym stolarka okienna (obecnie okna PCV). Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi okna frontowe budynku powinny zostać wymienione na drewniane o współczesnych parametrach termicznych, wykonane wg wzoru i podziałów stolarki zabytkowej istniejącej m.in. w lokalu sąsiednim Nr 10 tj. okna dwuskrzydłowe z dwuskrzydłowym nadświetlem. W lokalu zachowały się posadzki parkietowe, które zostały wyremontowane. Lokal Nr 10A nie posiada niezależnych instalacji elektrycznej, ogrzewania i wentylacyjnej, przeprojektowanie ich będzie wymagało sporządzenia profesjonalnych projektów branżowych, które będą musiały być uzgodnione w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Lokal Nr 10A położony jest na drugim piętrze i składa się z dwóch pomieszczeń pokoju o powierzchni 21,09 m2 oraz łazienki z wc o powierzchni 3,06 m2. Lokal ma wystawę południową. Wejście do lokalu odbywa się z korytarza klatki schodowej bezpośrednio do pomieszczenia pokoju przez dwuskrzydłowe drzwi drewniane. Lokal powstał przez wydzielenie z lokalu mieszkalnego Nr 10, obecnie jest po przeprowadzonym remoncie. W pokoju ściany są malowane farbą emulsyjną, tynki są zupełne i gładkie, na podłodze położony jest parkiet drewniany po renowacji. W pokoju są dwa okna, stolarka okienna jest wtórna, PCV imitująca drewno, koloru białego. W łazience na podłodze i ścianach położone są płytki ceramiczne, pomieszczenie wyposażone jest w biały montaż nowego typu oraz w wentylator sprzężony ze światłem. Lokal wyposażony jest obecnie w instalacje elektryczną 1-fazową zasilaną z lokalu sąsiedniego Nr 11, instalację C.O. i centralną wodę użytkową zasilane z dwufunkcyjnego pieca gazowego lokalu Nr 11, oraz w instalację kanalizacyjną i wodną z wodomierzem, która jest podłączona do pionów budynku. Z uwagi na to, iż instalacje w lokalu Nr 10 A są zależne od podłączeń do lokalu Nr 11 dla prawidłowego funkcjonowania i niezależnego użytkowania lokalu istnieje konieczność przeprowadzenia prac polegających na wymianie wewnętrznej linii zasilającej instalacji elektrycznej (od parteru do tablicy piętrowej na drugim piętrze) w celu zainstalowania mocy elektrycznej 11 kW, wbudowaniu w ścianie klatki schodowej skrzynki z licznikiem i połączenie jej z tablicą bezpiecznikową w lokalu i tablicą piętrową. Konieczne będzie rozprowadzenie linii zasilania 3-fazowego dla grzejników elektrycznych i zainstalowanie grzejników akumulacyjnych i konwekcyjnych. Obecna wentylacja w lokalu Nr 10A podłączona jest do komina lokalu Nr 11, brak jest wolnego przewodu kominowego dla wentylacji grawitacyjnej, wobec czego użytkowanie lokalu Nr 10A będzie wymagało uzyskania zgody właściciela lokalu Nr 11 do pozostawienia aktualnej wentylacji łazienki podłączonej do komina w lokalu Nr 11 lub wybudowania przewodu kominowego dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej poza lokalem po uzyskaniu na to zgody wspólnoty mieszkaniowej budynku. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00014481/1 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej na której położony jest budynek, wolne są od wpisów.

 

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 12 i 26 marca 2018 r. w godz. 14.00-15.00.

 

 

rzut lokalu

 

3. lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 2a o powierzchni użytkowej 22,27 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Szujskiego Nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 13,69 m2 i udziałem wynoszącym 30/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 15 o powierzchni 0,0606 ha, położona w obrębie 61, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00007941/2.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 174 000,00 zł

Wadium wynosi: 18 000,00 zł

 

 

Budynek Nr 6 przy ul. Józefa Szujskiego położony jest w zwartej zabudowie kamienic wielomieszkaniowych, został wzniesiony w 1897 r. w technologii tradycyjnej jako kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona, wybudowana na planie litery „U”. Nieruchomość położona przy ul. Józefa Szujskiego Nr 6 ujęta jest w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych. Kamienica leży w obrębie układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa „Piasek” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A – 1446/M decyzją z dn. 15.10.2015 r. Usytuowana jest również na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta” zarządzeniem Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 r. Za najcenniejszą wartość zabytku uznaje się jego autentyzm, czyli stopień zachowania oryginalnej substancji obiektu. Ze względów konserwatorskich należy zatem dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych i architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. Przedmiotowy lokal zachował, podlegające ochronie elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia z czasów powstania kamienicy, wobec czego w celu zachowania wartości zabytkowych Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zastrzegł konieczność utrzymania oraz poddania konserwacji niektórych elementów w przedmiotowym lokalu mieszkalnym Nr 2a. Zachowania wymagają drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płycinowe wraz z ozdobnymi opaskami, piec kaflowy, historyczna wysokość pomieszczeń. Dopuszcza się wymianę drzwi wejściowych do lokalu na drzwi drewniane z rysunkiem nawiązującym do historycznej stolarki, a także wymianę okien na nową stolarkę, z uwagą, iż nowe okna winny być wykonane jako drewniane z powtórzeniem podziałów i proporcji okien istniejących, z powtórzeniem detalu i wzorów historycznych, z wykluczeniem zamontowania stolarki pcv. Przy remoncie lokalu należy zastosować materiały przeznaczone do obiektów zabytkowych (wyklucza się zastosowanie gładzi gipsowych). Dopuszcza się remont lokalu Nr 2a wraz z wymianą instalacji z uwzględnieniem powyższych warunków konserwatorskich. Zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 1 i 11 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Budynek przy ul. Józefa Szujskiego Nr 6 nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualną decyzją, znajduje się jednak w obrębie układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa „Piasek” wpisanych do rejestru zabytków w związku z czym uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wymaga zakres prac remontowych powodujący zmiany elewacji, dachu, gabarytu obiektu, to jest elementów mających wpływ na układ urbanistyczny (np. wymiana okien). Działania dotyczące wnętrz obiektu dla nieruchomości niewpisanej do rejestru zabytków, objętej ewidencją konserwatorską nie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, natomiast zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dn. 7.07.1994 r. prawo budowlane wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Lokal Nr 2a położony jest na parterze, bocznej oficyny i składa się z pomieszczenia łazienki o powierzchni 4,86 m2, pomieszczenia wc o powierzchni 1,21 m2 oraz pokoju z kuchnią o powierzchni 16,20 m2. Lokal ma wystawę południową, z widokiem na podwórko, rozkład pomieszczeń jest funkcjonalny. Dojście do lokalu odbywa się przez korytarz parteru budynku frontowego, następnie drewnianym balkonem galerii oraz przez drewniany wiatrołap. Ściany pomieszczeń są tynkowane, malowane farbą emulsyjną. Stolarka drzwi wejściowych i wewnętrznych jest drewniana, drzwi jednoskrzydłowe, drzwi wejściowe do wiatrołapu oraz lokalu są wtórne, do pokoju i wc pierwotne, płycinowe. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, w pomieszczeniu wc jest okno jednoskrzydłowe zabezpieczone metalowymi kratami, w pokoju dwuskrzydłowe, z dwuskrzydłowym nadświetlem. Pomieszczenie łazienki jest ciemne, w ścianie znajduje się trwale zamknięte okno będące pozostałością dawnego układu lokalu, przed jego podziałem. Na podłodze w łazience i wc jest betonowa wylewka przykryta wykładziną pcv, w pokoju drewniany parkiet klepkowy. W pokoju zachował się piec kaflowy na paliwo stałe. W pomieszczeniu łazienki w ścianie jest wnęka o łukowym sklepieniu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie indywidualne piecami kaflowymi na paliwo stałe. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00007941/2 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej na której położony jest budynek wpisano, iż wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów.

 

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 21 marca i 4 kwietnia 2018 r. w godz. 14.00 - 14.30.

 

 

 

 rzut lokalu i piwnicy

 

 

4. lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – lokalu użytkowego oznaczonego Nr U - 101 o powierzchni użytkowej 23,88 m2, położonego w budynku w os. Na Wzgórzach Nr 7 w Krakowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 07.09.2103 r. udziału wynoszącego 11/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 291 o powierzchni 0,0695 ha, w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00082739/2.

 

Cena wywoławcza wynosi: 77 500,00 zł

cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 5 115,00 zł

cena lokalu wynosi: 72 385,00 zł

Wadium wynosi: 8 000,00 zł

 

Lokal położony jest w czterokondygnacyjnym budynku wielomieszkaniowym podpiwniczonym, wybudowanym w latach 60-tych XX w. w technologii wielkopłytowej. Dojście do lokalu odbywa się z ul. Jarzębiny wzdłuż bloku Nr 7, a następnie po betonowej pochylni o znacznie zniszczonej nawierzchni. Wejście do lokalu jest przez bramkę ze stalowych prętów zamykaną na zasuwkę a następnie przez dwuskrzydłowe drzwi pełne pcv nowego typu. Lokal położony jest na poziomie piwnic. Lokal ma wystawę północną i zachodnią, stolarka okienna jest pcv, są to małe wąskie okna zabezpieczone kratami.

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń sali usługowej o powierzchni 21,21 m i pomieszczenia wc o powierzchni 0,66 m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,08 m. Wejście odbywa się bezpośrednio do sali usługowej. Ściany pomieszczenia sali usługowej są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, tynki wykazują pęknięcia, a na styku ścian z podłogą ślady zawilgocenia. Na podłodze położona jest betonowa wylewka, tylko w części przy wejściu jest prostokąt o wymiarach ok.4,5 m na 2 m wyłożony płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu wc na podłodze oraz wokół umywalki jednokomorowej położone są płytki ceramiczne, natomiast ściany są tynkowane i malowane farbą emulsyjną. W przestrzeni lokalu przebiegają rury instalacji wewnętrznych budynku. W sali usługowej zamontowane są dwa grzejniki żeliwne żeberkowe c.o. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00082739/2 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej na której położony jest budynek, wolne są od wpisów.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 22 marca i 4 kwietnia 2018 r. w godz. 14.30 - 15.00.

 

 rzut lokalu

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 10 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

poz. 4 – godz. 12.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu

6 kwietnia 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2018 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie do kwoty 15 000 zł).

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm). Cena nabycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej opisanych w poz. 2 i 3 płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Ze sprzedażą lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne opisanych w poz. 1 i 4 wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. Rozliczenie ceny lokalu oraz ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynoszą 3 % ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu.

Do obliczonej w wyniku przetargu pierwszej opłaty i opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) nie częściej niż raz na trzy lata. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cena sprzedaży lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne opisanych w poz. 1 i 4 wraz z pierwszą opłatą z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego i należnym podatkiem VAT - płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszana na tablicach ogłoszeń w budynkach UMK przy ul. Kasprowicza 29 i Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

 

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-09
Data aktualizacji:
2018-03-09