Archiwum BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 MARCA 2018 r. Listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w ww. trybie zostały podane do publicznej wiadomości w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 – Kancelaria Magistratu, przy ul. Wielopole 17 A oraz przy ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, jak również Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

 

Zasady najmu lokali użytkowych oraz zasady przeprowadzenia przetargu określa zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

 

Oferty przystąpienia do przetargu, wg wzoru ustalonego ww. przepisami, należy składać do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 15:00 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

 

Wadium w wysokości określonej przez Organizatora postępowania w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu, płatne jest do dnia 21 marca 2018 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Nr 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości lub na poszczególne lokale bez podania przyczyny – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

 

Szczegółowe informacje dot. przetargu znajdują się na stronie:

http://www.zbk.krakow.pl/aukcje_na_lokale_uzytkowe.html

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&mmi=12706

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
IZABELA MAKOTA
Data wytworzenia:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data aktualizacji:
2018-03-02