Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2018-2019 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 512/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. dokonał ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwot na realizację w latach 2018-2019 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

 

Zarządzenie nr 512/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2018 r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2018-02-28
Data publikacji:
2018-02-28
Data aktualizacji:
2018-02-28