Dokument archiwalny
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

Planowany program posiedzenia:

  1. "Biomonitoring zanieczyszczeń powietrza na terenie aglomeracji krakowskiej - projekt badań" - referuje przedstawiciel Instytutu Botaniki PAN w Krakowie
  2. Plany powiększenia lesistości Krakowa - prezentacja opracowania wykonanego na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej
  3. Problemy weryfikacji mapy roślinności rzeczywistej; porównanie ostatnio aktualizowanej mapy roślinności rzeczywistej z wynikami skaningu laserowego
  4. Konkursy na zagospodarowanie parków - prezentacja procedury ogłaszania zapotrzebowania
  5. Prezentacja "Jak zapewnić zieleń mieszkańcom Krakowa?" - referuje przedstawiciel Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego
  6. Tematy bieżące i wolne wnioski

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-02-14
Data publikacji:
2018-02-14
Data aktualizacji:
2018-02-14