Dokument archiwalny
Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do wykonania ekspertyz architektonicznych

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska poszukuje kandydatów do wykonywania ekspertyz dotyczących oceny stopnia zagrożenia obiektów budowlanych (budynki, mury ogrodzeniowe, podmurówki, schody, nagrobki, grobowce i inne) przez drzewa rosnące w ich pobliżu.

 

Ekspertyza winna zawierać:

 • kwalifikację drzewa pod względem zagrożenia dla obiektu budowlanego w skali Driscola
 • obliczenie współczynnika zagrożenia IP,
 • wniosek wynikający z analizy ww. współczynników w zakresie możliwości pozostawienia lub konieczności usunięcia przedmiotowego drzewa

 

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • Posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz wpis na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów
 • Posiadać polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów,
 • Posiadać staż pracy min. 5 lat przy realizacji budów
 • Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności wykonania ekspertyzy odebrać niezbędne dokumenty (usytuowanie drzewa, adres) z siedziby Wydziału, wykonać ekspertyzę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia oraz wykonana prace przekazać osobiście do siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska, 31-949 Kraków os. Zgody 2
 • Być dyspozycyjnym względem Urzędu w zakresie terminu wykonania zlecenia (w sprawach pilnych termin wykonania pracy wynosi do 3 dni od daty zgłoszenia),
 • Przedłożyć kalkulację kosztów dla oceny 1 szt. drzewa

 

Pozostałe informacje:

 • okres trwania umowy – od luty 2018 r. do dnia 17.12.2018 r.
 • teren działania – Miasto Kraków
 • odbiór prac na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • rozliczenie w terminie rocznym lub kwartalnym (do uzgodnienia),
 • wynagrodzenie płatne przelewem na konto Wykonawcy,

 

Termin składania ofert upływa z dniem 15 stycznia 2017r.

 

Oferty proszę składać na adres:

 

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Kształtowania Środowiska

31-949 Kraków, os. Zgody 2

e-mail maciej.rozycki@um.krakow.pl

tel. 616-8998

fax: 616-8891

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-01-04
Data publikacji:
2018-01-04
Data aktualizacji:
2018-01-04