Dokument archiwalny
Konsultacje ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

 

projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 28 grudnia 2017 r. do 28 stycznia 2018 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2018 roku na:

 

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl,

• numer faksu 12 616 88 91,

• adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
  2. Załącznik do projektu uchwały
  3. Uzasadnienie do projektu uchwały
  4. FORMULARZ KONSULTACJI

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2017-12-27
Data publikacji:
2017-12-27
Data aktualizacji:
2017-12-27
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-01-29 00:00:02
LUCYNA CZYŻ
 Przeniesiono do archiwum
2017-12-27 13:04:50
LUCYNA CZYŻ
 Publikacja