Dokument archiwalny

Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2018).


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2017-12-13
Data publikacji:
2017-12-13
Data aktualizacji:
2017-12-13
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-04-01 00:00:02
BOGUSŁAWA PRESZ
 Przeniesiono do archiwum
2017-12-13 12:21:30
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2017-12-13 12:19:47
BOGUSŁAWA PRESZ
 Publikacja