Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej”

OGŁOSZENIE

KARTA OCENY FORMALNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 2

SKALA PUNKTACJI - ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ NABORU DO KOMISJI - ZAŁĄCZNIK NR 4

ZGODA NA UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI - ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI - ZAŁĄCZNIK NR 6

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2017-12-11
Data publikacji:
2017-12-11
Data aktualizacji:
2017-12-11
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-12-11 13:09:56
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Publikacja