BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Gminy Miejskiej Kraków – Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Ogłoszenie

 

o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Gminy Miejskiej Kraków – Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.

 

2. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

 

3. Opis przedmiotu przetargu:

1) Samochód osobowy OPEL VIVARO. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawarty w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

2) Samochód osobowy OPEL CORSA. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawarty w Załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

4. Cena wywoławcza pojazdu:

1) Samochód osobowy OPEL VIVARO – 9 717,00 zł. brutto (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 00/100 )

2) Samochód osobowy OPEL CORSA - 7 000,00 zł. brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 )

 

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu przy ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
w dniu: 15.12.2017 r. o godzinie 12.00 w pokoju nr 012.

 

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:

 Organizator przetargu zachęca do dokonania oględzin pojazdu, będącego przedmiotem przetargu przed złożeniem oferty. Oględziny są możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00-13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu: 12 616 54 60 lub 12 616 53 16 z pracownikiem Ośrodka Panem Tomaszem Michalik lub Andrzejem Fiema.

 

Informacja o ofertach złożonych w przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów MOPS

Formularze ofertowe

 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ
Osoba publikująca:
SEBASTIAN RUTKOWSKI
Data wytworzenia:
2017-12-01
Data publikacji:
2017-12-01
Data aktualizacji:
2017-12-15