Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pysońce, dz. nr 29/9, 166, obr 34, j. ewid. Nowa Huta

AU-01-3.6743.7.77.2017.DSZ

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) zawaidamia się iż, Prezydnet Maista krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Pysońce w Krakowie na dz. nr  29/9, 166 obr. 34 jedn. ewid. Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-11-10
Data publikacji:
2017-11-10
Data aktualizacji:
2017-11-10