Dokument archiwalny
Informacja

W dniu 8 listopada 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "KAZIMIERZ" oraz "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC" - uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-09
Data aktualizacji:
2017-11-09
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-11-15 00:00:03
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2017-11-09 14:56:58
TOMASZ GDULA
 Publikacja