Dokument archiwalny
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W dniu 18 października 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu ul. Bracka 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

Program posiedzenia:

1) Przedstawienie uwag Stowarzyszenia Nasza Olszanica ws. grzebowiska i użytku ekologicznego Dolina Olszanicy;

 

2) Recenzowanie opracowań zlecanych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK - propozycja Kazimierz Walasz;

 

3) Ponowienie inwentaryzacji miejsc rozrodu płazów w 2018 r. - propozycja Kazimierz Walasz;

 

4) Propozycja przejęcia zadań Działu Odwodnień ZIKiT przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - propozycja Kazimierz Walasz;

 

5) Stan zabezpieczenia (oklejania) ekranów akustycznych, inwentaryzacja ekranów i plany zakończenia tych prac;

 

6) Uchwała KDO ws. budżetu miasta Krakowa na rok 2018 na wykupy terenów zielonych – propozycja Kazimierz Walasz;

 

7) Uchwała KDO ws. działań dotyczących ochrony drzew podczas budowy i przebudowy instalacji podziemnych - propozycja Mariusz Waszkiewicz;

 

8) "Zagrożenia i potrzeba ochrony cennych przyrodniczo terenów otwartych w Krakowie" - prezentacja dr Joanny Kajzer-Bonk;

 

9) wolne wnioski

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2017-10-06
Data publikacji:
2017-10-06
Data aktualizacji:
2017-10-06