Dokument archiwalny
Ogłoszenie konkurs ofert w zakresie realizacji Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Gmina Miejska Kraków ogłasza

Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Krakowa w zakresie: realizacji „Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 4 września 2017 r., a zakończenie nie później niż w dniu 24 listopada 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia, Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 411 w godz. 8.00 – 15.00 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl.

Na podanych wyżej stronach zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej).

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 -9492 lub 12 616 -9496 .

 

 

 Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2. Wzór umowy


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Data aktualizacji:
2017-08-01