Dokument archiwalny

Od dnia 17 lipca 2017 r. wpływają od osób fizycznych na skrzynkę poczty elektronicznej Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Krakowa – Pani Elżbiety Koterby petycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zawierające postulat niedopuszczenia przez służby podległe Prezydentowi Miasta Krakowa do zabudowy korytarza przewietrzania miasta, przebiegającego na obszarze Chełmu.

 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że z uwagi na szczególny charakter zagadnienia pozostającego przedmiotem petycji, okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 tydzień od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI FRYCZEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2017-07-21
Data publikacji:
2017-07-21
Data aktualizacji:
2017-07-21