Dokument archiwalny
Wydział Spraw Społecznych zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w pisemnych konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 10 do 25 lipca 2017 roku.

 

 

Załączniki:

 

Projekt Uchwały RMK w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa

 

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.

 

 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017 roku na:

•adres poczty elektronicznej SO.UMK@um.krakow.pl

•numer faksu 12 616 50 37

•adres siedziby Wydziału Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GRZEGORZ KOT
Data wytworzenia:
2017-07-04
Data publikacji:
2017-07-04
Data aktualizacji:
2017-07-04