Dokument archiwalny
termin przetargu 11.07.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w os. Sportowym Nr 6 i przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 oraz lokalu użytkowego położonego w os. Na Wzgórzach Nr 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa

 

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

 

 

 

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 6 o powierzchni użytkowej 14,67 m2, położonego w budynku mieszkalnym w os. Sportowym Nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 18.11.2101 r. udziału wynoszącego 43/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 19 o powierzchni 0,0203 ha, położonej w obrębie 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00083606/8

 

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 70 000,00 zł

 

cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 5 343,00 zł

 

cena lokalu mieszkalnego wynosi: 64 657,00 zł

 

Wadium: 7 000,00 zł

 

 

 

Budynek Nr 6 jest położony w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Centrum Nowej Huty i oznaczonym symbolem MWn.6.3. Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, jest dwupiętrowy, podpiwniczony. Elewacja budynku wymaga odnowienia, stolarka drzwi wejściowych oraz okienna są wymienione na pcv. Do budynku prowadzą jedne dwuskrzydłowe drzwi wejściowe, klatka schodowa dwubiegowa ma konstrukcję żelbetową z okładziną lastriko.

 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położona jest na terenie układu urbanistycznego Nowa Huta, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-1132 decyzją z dn. 30.12.2004 r. Obowiązujący na tym obszarze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej Huty”, reguluje zakres ochrony budynku. W §9 ust. 3 Uchwały Nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 04.12.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty”, zostały określne m.in. zasady wymiany stolarki okiennej, tj. dopuszczona została jej wymiana pod warunkiem odtworzenia kształtu, kolorystyki i podziałów zgodnie ze stanem pierwotnym.

 

Lokal Nr 6 jest ostatnim lokalem Gminy Miejskiej Kraków w tym budynku, położony jest na drugim piętrze i składa się z trzech pomieszczeń: pokoju o powierzchni 9,68 m2, pomieszczenia wc o powierzchni 2,96 m2 (w pomieszczeniu rozpoczęte były prace remontowe w celu urządzenia w nim łazienki) i przedpokoju o powierzchni 2,03 m2. Wejście do lokalu odbywa się z korytarza wspólnego dla lokalu Nr 6 i pomieszczenia wspólnotowego – strychowego. Drzwi wejściowe do lokalu są drewniane, jednoskrzydłowe i pełne. Drzwi wewnętrzne w lokalu nie zachowały się, jedynie drzwi do pomieszczenia wc, ale są zdemontowane i złożone w pokoju. Wc jest pomieszczeniem ciemnym, pokój ma wystawę północną jest w nim jedno dwuskrzydłowe okno pcv. Pomieszczenie wc jest pozostawione w stanie rozpoczętego, niezakończonego remontu, mającego na celu urządzenie w nim łazienki. Jest w nim niedokończona konstrukcja murowanej kabiny prysznicowej z okładziną z płytek, na podłodze położone są płytki ceramiczne. Ściany wykazują duże ubytki tynków, widoczne są cegły, wzdłuż ścian przebiegają rury i podłącza instalacji wodno – kanalizacyjnej. W pokoju w suficie widoczny jest ubytek tynku do warstwy desek stropowych, wokół którego jest zawilgocenie tynku. W pokoju występuje obniżenie sufitu – skos. Ściany pomieszczenia są malowane farbą emulsyjną, fragmentami oklejone tapetą, a w części aneksu kuchennego obłożone terakotą. Na podłodze w pokoju położone są drewniane deski przykryte dwoma warstwami wykładziny pcv. W przedpokoju ściany malowane są farbą emulsyjną. W pokoju pod oknem zamontowany jest grzejnik żeliwny ogrzewania centralnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej i gazową.

 

RZUT LOKALU

 

MAPA

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2017 r. w godz. 14.00 - 15.00.

 

 

 

 

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr U - 101 o powierzchni użytkowej 21,87 m2, położonego w budynku w os. Na Wzgórzach Nr 7 w Krakowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 07.09.2103 r. udziału wynoszącego 10/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 291 o powierzchni 0,0695 ha, objętej KW KR1P/00082739/2 położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta

 

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 64 000,00 zł

 

cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 4 650,00 zł

 

cena lokalu mieszkalnego wynosi: 59 350,00 zł

 

Wadium wynosi: 6 400,00 zł

 

 

 

Lokal położony jest w czterokondygnacyjnym budynku wielomieszkaniowym podpiwniczonym, wybudowanym w latach 60-tych XX w. w technologii wielkopłytowej. Dojście do lokalu odbywa się z ul. Jarzębiny wzdłuż bloku Nr 7, a następnie po betonowej pochylni o znacznie zniszczonej nawierzchni. Wejście do lokalu jest przez bramkę ze stalowych prętów zamykaną na zasuwkę a następnie przez dwuskrzydłowe drzwi pełne pcv nowego typu. Lokal położony jest na poziomie piwnic. Lokal ma wystawę północną i zachodnią, stolarka okienna jest pcv, są to małe wąskie okna zabezpieczone kratami.

 

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń sali usługowej o powierzchni 21,21 m i pomieszczenia wc o powierzchni 0,66 m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,08 m. Wejście odbywa się bezpośrednio do sali usługowej. Ściany pomieszczenia sali usługowej są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, tynki wykazują pęknięcia, a na styku ścian z podłogą ślady zawilgocenia. Na podłodze położona jest betonowa wylewka, tylko w części przy wejściu jest prostokąt o wymiarach ok.4,5 m na 2 m wyłożony płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu wc na podłodze oraz wokół umywalki jednokomorowej położone są płytki ceramiczne, natomiast ściany są tynkowane i malowane farbą emulsyjną. W przestrzeni lokalu przebiegają rury instalacji wewnętrznych budynku. W sali usługowej zamontowane są dwa grzejniki żeliwne żeberkowe c.o. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej. Opisany wyżej lokal użytkowy wymaga przeprowadzenia remontu.

 

RZUT LOKALU

 

MAPA

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 19 czerwca i 3 lipca 2017 r. w godz. 14.30 - 15.00.

 

 

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego Nr 19 o powierzchni użytkowej 79,29 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 objęty KW KR1P/00498647/9 wraz z udziałem wynoszącym 79/1959 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 317 o powierzchni 0,0710 ha, położona w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00017760/2

 

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 464 000,00 zł

 

Wadium wynosi: 47 000,00 zł

 

 

 

Kamienica Nr 58 położona jest w zwartej zabudowie narożnika al. Juliusza Słowackiego i ul. Śląskiej, jest to budynek o sześciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Kamienica została wzniesiona w latach 1930-1931 r. wg. projektu Alfreda Diduch i Stefana Landsbergera w technologii tradycyjnej. W budynku są 23 lokale mieszkalne, z czego część jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Kamienica wyposażona jest w windę. Stan techniczny i utrzymania budynku jest dobry, wnętrze jest jednorodne stylistycznie, typowe dla epoki powstania budynku, modernistyczne.

 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim, dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej elewacji kamienicy, w mieszkaniu Nr 19 należy zachować oryginalną stolarkę okienną, a w przypadku złego stanu zachowania dopuszcza się możliwość wymiany pod warunkiem odtworzenia podziałów, profili, proporcji oraz białej kolorystyki tzn. w jednym z pokoi okno powinno być trójskrzydłowe ze ślemieniem trójskrzydłowym nadświetlem, zaś w aneksie kuchennym i schowku – niewielkie, prostokątne, jednoskrzydłowe. Przy wymianie okien należy przełożyć mosiężne klameczki. Ponadto należy zachować oryginalną stolarkę drewnianą drzwi wejściowych do mieszkania wraz z mosiężna klamką, a w przypadku złego zachowania jest dopuszczalne ich odtworzenie z przełożeniem klamki, tj. drzwi drewniane, o jednej płycinie i profilowanej framudze, z koniecznością utrzymania jednolitej kolorystyki drzwi w całej klatce schodowej kamienicy. Zalecane jest zachowanie oryginalnej stolarki drzwiowej wewnętrznej drzwi pełne, jednopłycinowe, o mosiężnej klamce – cztery sztuki (do schowka, aneksu, łazienki, wc) oraz drzwi przeszklone, sześciopolowe, o mosiężnej klamce – dwie sztuki (do pokoi).

 

Lokal Nr 19 położony jest na piątym piętrze budynku, składa się z dziewięciu pomieszczeń: dwóch pokoi o powierzchniach 17,54 m2 i 23,36 m2, przedpokoju o powierzchni 6,89 m2, hallu o powierzchni 8,07 m2, kuchni o powierzchni 10,75 m2, aneksu o powierzchni 4,56 m2, schowka o powierzchni 1,84 m2, łazienki o powierzchni 4,95 m2 oraz pomieszczenia wc o powierzchni 1,33 m2. Wejście odbywa się z korytarza do przedpokoju, wszystkie pomieszczenia poza łazienką, hallem, przedpokojem i wc są pomieszczeniami jasnymi. Kuchnia, aneks, spiżarka oraz jeden pokój mają wystawę północno – wschodnią, zaś drugi pokój południowo – zachodnią. Stolarka okienna poza oknem balkonowym w kuchni i oknem w jednym z pokoi – wymienionymi na pcv, jest drewniana, skrzynkowa. W pokoju okno jest trzyskrzydłowe z nadświetlem, w pomieszczeniach schowka i aneksu są pojedyncze okienka prostokątne. Balkon należący do części wspólnej budynku ma wystawę północno – wschodnią z widokiem na podwórko i sąsiednie kamienice, w ścianie bocznej na balkonie znajdują się metalowe drzwiczki do kanału wsypu. Stolarka drzwi wejściowych i wewnętrznych zachowała się, jest drewniana, drzwi są jednoskrzydłowe, płycinowe do pokoi z przeszklonymi płycinami, do pozostałych pomieszczeń pełne. Skrzydła drzwi pomiędzy kuchnią i przedpokojem zostały zdemontowane. W drzwiach wejściowych do lokalu zachował się judasz i szyld. W przedpokoju wnęka w ścianie została zabudowana jako drewniana szafa z płycinowymi, pełnymi drzwiami. Ściany pomieszczeń lokalu są tynkowane i malowane farbą emulsyjną. W przedpokoju ściany obłożone są tapetą, w łazience jest opaska z terakoty, w kuchni na ścianach fragmentami położne są flizy. W kuchni i pokoju na suficie widoczne są rozległe ślady po dawnym zawilgoceniu, wywołanym zamakaniem strychu z uwagi na nieszczelności dachu. Obecnie dach jest po przeprowadzonym remoncie, który obejmował wymianę całkowita poszycia na nowe, rur spustowych, ofasowania blacharskiego, rynien. Na podłogach w przedpokoju, hollu i pokojach położone są drewniane parkiety, lakierowane, w pomieszczeniu wc i łazienki wylewka z okładziną lastriko, w kuchni, spiżarni i aneksie wylewka betonowa przykryta wykładziną pcv. W pomieszczeniach zamontowane są grzejniki, żeliwne, żeberkowe ogrzewania centralnego zasilanego z sieci miejskiej. W kuchni na ścianach widoczne są pozostałości po demontażu urządzeń sanitarnych. W przedpokoju znajduje się tablica z bezpiecznikami instalacji elektrycznej, w hallu wnęka w której jest zawór instalacji gazowej. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne zasilane z sieci miejskiej, domofon. Przeprowadzona w dniu 04.04.2016 r. okresowa kontrola kominiarska przewodów kominowych wykazała, iż przewody wentylacyjne w lokalu Nr 19 są drożne i działają prawidłowo. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. W dziale III KW KR1P/ 00017760/2 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym oraz wszczęcie egzekucji, natomiast w dziale IV hipoteka przymusowa. Wpisy te nie dotyczą lokalu Nr 19, będącego przedmiotem zbycia.

 

RZUT LOKALU

 

MAPA

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 19 czerwca i 3 lipca 2017 r. w godz. 14.00 - 14.30.

 

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 11 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

poz. 1 – godz. 9.00

 

poz. 2 – godz. 10.00

 

poz. 3 – godz. 11.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

 

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 lipca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

 

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 6 lipca 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 710 – z póź. zm.).

 

Cena nabycia lokalu mieszkalnego opisanego w poz. 3 płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Ze sprzedażą lokalu użytkowego opisanego w poz. 2 i lokalu mieszkalnego opisanego w poz. 1 wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. Rozliczenie ceny lokalu oraz ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynoszą 3 % dla lokalu użytkowego i 1% dla lokalu mieszkalnego ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Do obliczonej w wyniku przetargu pierwszej opłaty i opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, poz.2260, z 2017 r. poz. 624, poz. 820) nie częściej niż raz na trzy lata. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Cena sprzedaży lokalu użytkowego (poz. 2) i lokalu mieszkalnego (poz. 1) wraz z pierwszą opłatą z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego i należnym podatkiem VAT - płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

 

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, poz.2260, z 2017 r. poz. 624, poz. 820) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA GACZOŁ
Data wytworzenia:
2017-06-07
Data publikacji:
2017-06-09
Data aktualizacji:
2017-06-09