Dokument archiwalny
termin przetargu: 22.06.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu położonego w Krakowie przy al. Zygmunta Krasińskiego 4 i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 10a w Mysłowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 15 o powierzchni użytkowej 73,99 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 26.08.2103 r. udziału wynoszącego 36/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 215/2 o powierzchni 0,0497 ha, położonej w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00076682/2

 

Cena wywoławcza wynosi: 403 000,00 zł

cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 22 667,00 zł

cena lokalu mieszkalnego wynosi: 380 333,00 zł

Wadium wynosi: 41 000,00 zł

 

Kamienica przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 została wzniesiona w technologii tradycyjnej w 1934 r., jako pięciokondygnacyjny, podpiwniczony budynek narożny z ul. Kościuszki. W budynku jest jedna klatka schodowa dwubiegowa o konstrukcji żelbetowej, stopnie schodów oraz korytarze komunikacji są pokryte okładziną lastriko, ściany malowane są farbą olejną i emulsyjną. Brama główna wejściowa do kamienicy jest dwuskrzydłowa, metalowa ze zdobieniami, drzwi prowadzące na podwórko są nowe, pcv. Elewacja budynku frontowa wymaga odnowienia, obecnie zakryta jest banerem reklamowym na całej powierzchni, elewacja od strony podwórka jest odnowiona. Budynek wyposażony jest w windę nowego typu. Klatka schodowa jest odnowiona i utrzymana w dobrym stanie technicznym i w czystości. Budynek wyposażony jest w domofon i monitoring.

 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej elewacji kamienicy, w lokalu Nr 15 należy zachować stolarkę okienną, a w przypadku złego stanu dopuszcza się wymianę pod warunkiem odtworzenia podziałów, profili, proporcji oraz jednolitej, białej kolorystyki tzn. okna winny być: w pokojach okno dwuskrzydłowe ze ślemieniem i dwuskrzydłowym nadświetlem, okno z drzwiami balkonowymi z dwuskrzydłowym nadświetlem, drzwi dołem płycinowe, w łazience okno jednoskrzydłowe z nadświetlem. Ponadto ze stanowiska konserwatorskiego należy zachować oryginalną drewnianą stolarkę drzwi wejściowych do mieszkania i poddać ją pracom konserwatorskim, a w przypadku gdy stan techniczny uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej naprawy należy odtworzyć wygląd drzwi od strony klatki schodowej tj. drzwi drewniane, trójpłycinowe z koniecznością utrzymania oryginalnej kolorystyki stolarki od strony klatki schodowej. Zalecane jest zachowanie oryginalnych drzwi wahadłowych w mieszkaniu.

 

Lokal Nr 15 położony jest na czwartym piętrze i składa się z pięciu pomieszczeń: dwóch pokoi o powierzchniach 20,97 m2 i 21,42 m2, jasnej kuchni o powierzchni 13,85 m2, łazienki o powierzchni 4,60 m2 i przedpokoju o powierzchni 13,15 m2.

Wejście do lokalu odbywa się z korytarza klatki schodowej bezpośrednio przez jednoskrzydłowe drzwi drewniane, pełne. Pomieszczenia lokalu mają wystawę północno-zachodnią, z widokiem na sąsiednie kamienice. Wejście odbywa się do przedpokoju, z którego dostępne są pozostałe pomieszczenia. Stolarka drzwi wewnętrznych jest drewniana, zachowały się jedynie drzwi do łazienki – pełne, jednoskrzydłowe oraz drzwi do pokoju z przedpokoju – dwuskrzydłowe, wahadłowe, pełne, drewniane o małej szerokości zaledwie 84 cm. W pozostałych pomieszczeniach brak jest drzwi, zachowane są jedynie drewniane futryny. Stolarka okienna jest drewniana. W łazience jest okno jednoskrzydłowe z nadświetlem, zespolone, zakratowane o matowych szybach, w kuchni znajdują się drzwi i okno balkonowe. Drzwi na balkon i okno są jednoskrzydłowe, skrzynkowe, w kolorze ram białym. W pokojach okna są skrzynkowe, dwuskrzydłowe, z nadświetlami i drewnianymi opaskami wokół okien. W pomieszczeniach przedpokoju, łazienki, kuchni i jednego pokoju zamontowana jest konstrukcja podwieszanego sufitu z drewnianej boazerii lakierowanej. Ściany pokryte są tynkami, w przedpokoju obłożone są papierową tapetą, w kuchni malowane są farbą emulsyjną, z fragmentami obłożonymi terakotą. W łazience ściany także malowane są farbą emulsyjną, nad wanną, wokół wanny i nad umywalką ściana wyłożona jest terakotą. W jednym pokoju ściany są malowane farbą emulsyjną, w drugim pokryte jedynie tynkiem, tapeta została zdjęta. W przedpokoju zamontowane są drewniane pawlacze. W łazience znajdują się elementy armatury łazienkowej (wanna, umywalka, muszla wc), na ścianach przebiegają rury instalacji gazowej, wodno – kanalizacyjnej. Z kuchni jest wyjście na zadaszony balkon położony w części wspólnej budynku. Podłoga balkonu pokryta jest wylewką betonową. W jednym z pokoi przy ścianie graniczącej z kuchnią wymurowany jest z ozdobnych cegieł kominek na paliwo stałe. W kuchni i drugim pokoju zachowały się piece kaflowe na paliwo stałe. Na podłogach w pokojach położone są drewniane, klepkowe parkiety, w łazience terakota, w kuchni drewniane deski, w przedpokoju częściowo deski, częściowo parkiet przykryty wykładziną pcv.

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową oraz ogrzewania centralnego. Na ścianach we wszystkich pomieszczeniach zamontowane są grzejniki ogrzewania nowego typu.

 

RZUT LOKALU

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 2 i 12.06.2017 r. w godz. 14.30-15.00.


MAPA

 

 

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 20 o powierzchni użytkowej 26,40 m2, objętego KW KA1L/00045765/0, położonego w budynku przy ul. Mikołowskiej Nr 10 a w Mysłowicach na nieruchomości oznaczonej nr działki 8464/464 o powierzchni 0,6027 ha, obręb 0007, jednostka ewidencyjna Mysłowice, objętej KW KA1L/00006613/5

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 68 100,00 zł

Wadium wynosi: 7 000,00 zł


 

Gmina Miejska Kraków nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr 20 o powierzchni użytkowej 26,40 m2, objętego KW KA1L/00045765/0, położonego w budynku przy ul. Mikołowskiej Nr 10 a w Mysłowicach na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 8464/464 o powierzchni 0,6027 ha, obręb 0007, jednostka ewidencyjna Mysłowice, objętej KW KA1L/00006613/5 w wyniku nabycia spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział I Cywilny Sygn. akt I Ns 595/12/S z dnia 27.06.2013 r. Lokal mieszkalny Nr 20 położony jest w budynku Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mysłowice, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mysłowicach. Jest to budynek pięciokondygnacyjny wielomieszkaniowy, podpiwniczony, wzniesiony w latach 70 – tych XX w. w technologii tradycyjnej. Budynek położony jest w terenie zagospodarowanym, wyposażonym w infrastrukturę transportową i zaplecze socjalne, otoczonym zielenią miejską.

 

Lokal Nr 20 położony jest na pierwszym piętrze budynku, składa się z czterech pomieszczeń, jednego przejściowego pokoju, jasnej kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal nie posiada balkonu, ani pomieszczenia przynależnego. Stolarka okienna jest drewniana, okna zespolone. Stolarka drzwiowa jest drewniana, drzwi są jednoskrzydłowe, pomiędzy kuchnią i pokojem z przeszklonym skrzydłem. Ściany w pomieszczeniach są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, w pomieszczeniu kuchni i łazienki farbą emulsyjną i olejną. W łazience na podłodze jest posadzka betonowa, w kuchni i pokoju położone są płytki i wykładzina pcv.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania, opomiarowaną. W lokalu zamontowane są żeliwne grzejniki. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

W dziale III księgi wieczystej KW KA1L/00006613/5 prowadzonej m.in. dla działki nr 8464/464 wpisane jest obciążenie – służebność drogi koniecznej na użytkowaniu wieczystym gruntu wpisanym do tej księgi, ale nie wykonywanym na działce nr 8464/464, na której położony jest budynek przy ul. Mikołowskiej Nr 10a.

 

RZUT LOKALU

 

Osoby zainteresowane nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mogą oglądać lokal w dniach 5 i 13.06.2017 r. w godzinach 13.00-14.00.

 

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 22 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 czerwca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

 

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 19 czerwca 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 710 – z póź. zm.). Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego opisanego w poz. 1 wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. Rozliczenie ceny lokalu oraz ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynoszą 1 % ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Do obliczonej w wyniku przetargu pierwszej opłaty i opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) nie częściej niż raz na trzy lata. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz cena nabycia lokalu mieszkalnego wraz z pierwszą opłatą z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego i należnym podatkiem VAT - płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061- z póź. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z póżn.zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

Kraków, dnia 19 maja 2017 r

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA GACZOŁ
Data wytworzenia:
2017-05-18
Data publikacji:
2017-05-19
Data aktualizacji:
2017-05-19