Dokument archiwalny
II rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Urząd Miasta Krakowa

 Wydział Spraw Administracyjnych

 

 przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że 31 maja 2017 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

 

 Należność można uiścić bezpośrednio w kasach Urzędu (gotówką, kartą) lub na konto Urzędu w PKO BP:

 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 

 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn),skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

 

 W dniu 31 maja br. (środa) przyjmujemy przedsiębiorców w godzinach 7.40 - 18.00 (stanowiska pracy w pokojach 604 i 605 na VI piętrze), wpłaty przyjmować będzie kasa w Centrum Administracyjnym do godziny 17.45.

 

 Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów (12) 61-69-304 do 307, 310 i 322 oraz 9190,9122.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2017-05-15
Data publikacji:
2017-05-15
Data aktualizacji:
2017-05-15