Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 4 maja do 2 czerwca 2017 r.
(-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2017-05-04
Data publikacji:
2017-05-04
Data aktualizacji:
2017-05-04