Archiwum BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg oraz przetarg celowy na najem lokali użytkowych. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2017 r.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg oraz przetarg celowy na najem lokali użytkowych. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2017 r.

 

Listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w ww. trybie zostały podane do publicznej wiadomości w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 - Kancelaria Magistratu, przy ul. Wielopole 17 A oraz przy ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, jak również Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
ul. Czerwieńskiego 16.

 

Zasady najmu lokali użytkowych oraz zasady przeprowadzenia przetargu określa zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

 

Oferty przystąpienia do przetargu wg wzoru ustalonego ww. przepisami, należy składać do dnia 17 maja 2017 r. do godz. 15:00 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych, z siedzibą w Krakowie,

ul. Czerwieńskiego 16.

 

Wadium, w wysokości określonej przez Organizatora postępowania w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu, płatne jest:

- do dnia 17 maja 2017 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy

Nr 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, lub

- do dnia 17 maja 2017 r. do godz. 1400 w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16 (parter).


Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości lub na poszczególne lokale bez podania przyczyny – art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

 

Szczegółowe informacje dot. przetargu znajdują się na stronie:

http://www.zbk.krakow.pl/aukcje_na_lokale_uzytkowe.html

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id%20=32&mmi=12706

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
IZABELA MAKOTA
Data wytworzenia:
2017-04-28
Data publikacji:
2017-04-28
Data aktualizacji:
2017-04-28