Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu rozpocznie się w dniu 4 maja br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2017-04-21
Data publikacji:
2017-04-21
Data aktualizacji:
2017-04-21