KONKURS „DZIAŁAJMY RAZEM” TRZECIA EDYCJA

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza trzecią edycję konkursu „Działajmy razem” na realizację działań międzypokoleniowych. Celem konkursu jest integracja uczniów i osób starszych oraz wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów dotyczących uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia.

 

W konkursie mogą uczestniczyć krakowskie gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, młodzieżowe domy kultury oraz bursy prowadzone przez Gminę Miejską Kraków. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie projekty nie rozpoczęte lub wcześniej nierealizowane w szkole.

 

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania środków pieniężnych na sfinansowanie nagrodzonego projektu. Minimalna kwota sfinansowania to 2.000,00 zł, a maksymalna 12.000,00 zł.

 

Projekty należy złożyć lub przesłać w formie papierowej na adres:

  • Urząd Miasta Krakowa, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, ul. Wielopole 17a, lub
  • Urząd Miasta Krakowa, Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Referat ds. Młodzieży i Seniorów, os. Centrum C 10, pok. 1 lub 3.

 

w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku z zamieszczoną na kopercie pieczęcią szkoły oraz dopiskiem Konkurs na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”.

 

Zwycięzców wyłoni Jury Konkursowe w skład którego wchodzą: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Pomocy Społecznej, Kultury i Promocji Miasta jako przewodniczący Jury, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, po jednym przedstawicielu z Biura MOWIS i Wydziału Edukacji, jeden przedstawiciel Rady Krakowskich Seniorów oraz jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa.

 

Szczegółowe warunki konkursu określa załączony Regulamin.

 

Termin składania projektów upływa 31 maja 2017 r., a początek realizacji projektów to 1 września 2017 r.


Dodatkowe wiadomości o konkursie można uzyskać w Referacie ds. Młodzieży i Seniorów. telefon: 12 616 78 06.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2017-04-11
Data publikacji:
2017-04-11
Data aktualizacji:
2017-04-11