Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały RMK

Wydział Mieszkalnictwa UMK zaprasza do konsultacji projektu uchwały RMK

Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 3 kwietnia do 8 maja 2017 r.

 

 

Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 3 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2017 r. na:

 

- adres poczty elektronicznej : ml.umk@um.krakow.pl

- numer faksu: 12 616 82 43

- adres: Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

 

Załączone dokumenty:

 

1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

2. Projekt załącznika do uchwały

2. Formularz konsultacji


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA IZDEBSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Data aktualizacji:
2017-04-04