Dokument archiwalny
Uzupełniający konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej lata 2017 - 2018

Gmina Miejska Kraków ogłasza Konkurs Ofert Uzupełniający wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej lata 2017 - 2018.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” w zakresie:

 

„ Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa” dla klas gimnazjalnych - kwota zaplanowana na lata 2017 – 2018 wynosi 200 000 zł rocznie.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 10 kwietnia 2017 roku, a zakończenia nie później niż w dniu 21 grudnia 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia, Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 411, w godz. 8.00 – 15.00 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl.

Na podanych wyżej stronach zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 3 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 -9497

 

 

Załączniki:

 

  1. harmonogram [pdf]
  2. sprawozdanie [pdf]
  3. opis programu [pdf]
  4. warunki uczestnictwa [pdf]
  5. projekt umowy [pdf] - projekt umowy może ulec korekcie

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2017-03-17
Data publikacji:
2017-03-17
Data aktualizacji:
2017-03-17