Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 14 do 27 marca 2017 r.


Treść projektu uchwały oraz formularz konsultacji znajdują się TUTAJ.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANNA KORFEL-JASIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KINGA HALUCH
Data wytworzenia:
2017-03-14
Data publikacji:
2017-03-14
Data aktualizacji:
2017-03-14