Archiwum BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na najem lokali mieszkalnych

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza, że w dniu 27 marca 2017 r., o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie ( sala konferencyjna – parter- pokój nr 12) zostanie przeprowadzona aukcja na oddanie w najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator oraz lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa i osób fizycznych, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków.

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie aukcji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, tj. przy ul. Wielopole 17 A, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, a także w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16. Aukcja zostanie przeprowadzona w oparciu o przepisy zawarte w zarządzeniu Nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

Oferty przystąpienia do aukcji wraz z dowodem wpłaty wadium oraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 1000 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

Wpłaty wadium (gotówką), przyjmuje kasa Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 (parter) do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 1000.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne lokale bez podania przyczyny – art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe informacje dot. aukcji znajdują się na stronie:

http://www.zbk.krakow.pl/aukcje_na_lokale_mieszkalne.html

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id =32&mmi=12708

 

NABYWCA:

Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,

NIP 6761013717,

Jednostka odbierająca, jak również adres do dostarczenia faktury (adres do korespondencji):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,

31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 16

ZBK nie jest płatnikiem VAT.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
JUSTYNA BALACHOWSKA
Data wytworzenia:
2017-03-06
Data publikacji:
2017-03-06
Data aktualizacji:
2017-03-06