Dokument archiwalny
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych przyjmuje kandydatury do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016. Ludzi o wielkim sercu oraz firmy zaangażowane w działania filantropijne można zgłaszać jeszcze tylko do 31 marca br.


Do 31 marca 2017 r. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016 r. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.


Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem). Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Corocznie przyznawane są łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

  1. za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie do 31 marca br. formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2016 - [.DOC], [.PDF].

 

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz miejskim portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl.

  

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2017-02-28
Data publikacji:
2017-02-28
Data aktualizacji:
2017-03-28