Dokument archiwalny
Fundusze unijne dla NGOs - jak z nich skorzystać?

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatywa Społecznych zaprasza krakowskie NGOs zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w "Centrum Obywatelskim" 17 stycznia oraz 9 i 14 lutego. Szkolenie poprowadzi Biuro Funduszy Europejskich.


Celem spotkań będzie m.in.: wprowadzenie przedstawicieli organizacji pozarządowych w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz wdrożenie uczestników w procedurę aplikacyjną, która obowiązuje w procesie ubiegania się o środki unijne.

 

Prowadzący szkolenia nie tylko wskażą, gdzie organizacje pozarządowe mogą zasięgnąć informacji dotyczącej składania wniosku, ale również zaznajomią słuchaczy z obowiązującymi w procesie wymogami, dotyczącymi kwestii formalnych, wkładu własnego do projektów lub ich opisu.

 

Część teoretyczna szkoleń Biura Funduszy Europejskich zostanie wzbogacona prezentacją szeregu projektów, które są realizowane w mieście w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków oraz przedstawieniem tych programów unijnych, których beneficjentami mogą być jednostki działające w ramach III sektora.

 

Część warsztatowa szkoleń obejmie praktyczne zapoznanie się z wnioskami o dofinansowania, poprzez wypełnianie dokumentów, tworzenie budżetu oraz opisu planowanych w ramach projektu działań.

 

Biuro Funduszy Europejskich zachęca, by na spotkanie przedstawiciele organizacji pozarządowych przybyli z własnym pomysłem na projekt, odnośnie którego będzie można podjąć realne kroki w kierunku tworzenia dokumentacji aplikacyjnej na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

 

Szkolenia odbywać się będą w godzinach: 16.00 - 20.00 w dniach: 17 stycznia, 9 lutego, 14 lutego w siedzibie "Centrum Obywatelskiego".


Rekrutacja:

Organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką i udziałem w spotkaniu, proszone są o zgłaszanie swoich przedstawicieli drogą mailową na adres: Damian.Szwed@um.krakow.pl w terminach:

  • do 16 stycznia br. - na spotkanie zaplanowane na 17 stycznia br.
  • do 7 lutego br. na spotkanie, które odbędzie się 9 lutego br.
  • do 12 lutego br. na spotkanie, które odbędzie się 14 lutego br.

W zgłoszeniu należy uwzględnić wybrany termin spotkania, nazwę organizacji, dane osób uczestniczących (imię, nazwisko) oraz dane kontaktowe.

 

Miejsce:
"Centrum Obywatelskie"
ul. Reymonta 20 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana)
I piętro, sala szkoleniowo-konferencyjna 1W040
tel. 728 366 319
tel. 12 616 78 00
e-mail: mowis@um.krakow.pl

 

Fundusze unijne dla krakowskich NGO
PLAN SZKOLENIA

 

Podczas spotkania omówione będą m.in. następujące tematy:

  1. Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
  2. Programy unijne w których beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe.
  3. Projekty realizowane w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków.
  4. Gdzie szukać wsparcia w aplikowaniu: pozyskiwanie informacji, tworzenie wniosku, wkład własny do projektów.
  5. Część warsztatowa, pisanie wniosku: budżet i opis działań projektowych.

 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2017-01-10
Data publikacji:
2017-01-10
Data aktualizacji:
2017-01-10