Dokument archiwalny
Zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego

W związku z trwającymi pracami nad kształtem nowego Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa poszukiwane są nowe rozwiązania i propozycje zmian w dotychczasowym dokumencie. Czy kiedykolwiek składałaś/-eś wniosek do budżetu obywatelskiego i znasz ogólne zasady jakimi kieruje się budżet obywatelski? Masz pomysł jakie zmiany należy wprowadzić, żeby krakowski budżet obywatelski był coraz lepszy? Chcesz mieć wpływ na kształt krakowskiego budżetu obywatelskiego? Jeśli tak, to zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego.

 

CZYM JEST RADA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Rada Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa jest organem doradczym Prezydenta Miasta Krakowa. Kompetencje Rady określa Zarządzenie nr 579/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.03.2015 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa. Ponadto, do zadań Rady należy również m.in. przeprowadzenie monitoringu realizacji zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz opiniowanie zasadności złożonych protestów mieszkańców wobec negatywnej oceny prawnej zgłoszonych propozycji zadań.

 

WARUNKI DLA KANDYDATÓW

 

Zapraszamy do pracy w Radzie Budżetu Obywatelskiego osoby będące wnioskodawcami zadań zgłoszonych w ramach I, II lub III edycji i będące mieszkańcami Krakowa. Bez znaczenia jest, jaką ocenę otrzymało zgłoszone zadanie ani to, czy zostało one przewidziane do realizacji.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM RADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  1. Należy osobiście przyjść na najbliższe posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego, które zaplanowane zostało na 04 listopada 2016 r., godzina 16.00, sala Lea, Plac Wszystkich Świętych 3-4.
  2. Konieczne będzie krótkie zaprezentowanie swojej kandydatury. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
  3. Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów, jeszcze tego samego dnia, Rada Budżetu Obywatelskiego podejmie uchwałę rekomendującą Prezydentowi Miasta Krakowa przyjęcie w swój skład nowych członków.
  4. Osoby rekomendowane do prac nowego składu Rady Budżetu Obywatelskiego będą zobowiązane do podpisania oświadczeń o wyrażeniu zgody na prace w Radzie.

 

UWAGA: Praca w Radzie Budżetu Obywatelskiego jest nieodpłatna. Posiedzenia zwykle odbywają się w godzinach popołudniowych.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO
Data wytworzenia:
2016-10-18
Data publikacji:
2016-10-18
Data aktualizacji:
2016-10-18