Dokument archiwalny
Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2016

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach III edycji budżetu obywatelskiego.

 

Wyniki weryfikacji zawierają informacje:

 

  • W przypadku oceny pozytywnej – lista projektów „przyjętych" zawierająca krótki opis projektu, szacunkowy koszt realizacji projektu, charakterystyka długoterminowych skutków w razie realizacji zadania.
  • W przypadku oceny negatywnej – lista projektów „odrzuconych" zawierająca uzasadnienie dla oceny negatywnej.

 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Załącznik do uchwały XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 16 grudnia 2015 r.), w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 7 czerwca br.:

 

• Mailowo na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl;

• Osobiście w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), os. Centrum C 10, pok. 106;

• Osobiście na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa.

 

Protesty będą rozpatrywane przy udziale Wnioskodawcy (lub jego przedstawiciela), przedstawicieli jednostek merytorycznych dokonujących oceny formalno-prawnej wniosków oraz przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego. Spotkania w sprawie rozpatrzenia protestów odbędą się w Sali 303, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w dniach: 8 czerwca w godzinach 8:00 – 16:00, 9 czerwca w godzinach 8:00 – 13:30 oraz 10 czerwca w godzinach 8:00-16:00.

Wnioskodawcy o terminach rozpatrywania poszczególnych protestów będą poinformowani w odrębnie kierowanych do nich wiadomościach e-mail.

 

UWAGA!

Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów! Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 13 czerwca.

 

Wyniki weryfikacji:

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 

PROJEKTY DZIELNICOWE


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO
Data wytworzenia:
2016-06-02
Data publikacji:
2016-06-02
Data aktualizacji:
2016-06-02