Dokument archiwalny
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:

 

„Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

 Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

 Ogłoszenie konkursu ofert 2016

Karta oceny formalnej (załącznik 1)

Karta oceny merytorycznej (załącznik 2)

Skala punktacji (załącznik 3)

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej (Załącznik 4)

Zgoda na udział w pracach komisji (załącznik 5)

Oświadczenie o bezstronności (załącznik 6)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA BYSZEWSKA
Data wytworzenia:
2016-02-09
Data publikacji:
2016-02-09
Data aktualizacji:
2016-02-09