Archiwum BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dokument archiwalny
Darmowa komunikacja w czasie smogu

Ponadto Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa w czasie największego zanieczyszcenia smogowego zwraca uwagę na potrzebę podjęcia kroków zapobiegawczych mających na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi, negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla mieszkańców Krakowa, w tym szczególnie osób z grup wrażliwych i szczególnie wrażliwych.

Zaleca się ograniczenie przebywania na otwartym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia.

 

 

Prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, adres WWW:

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

Szczegółowy opis procedur ochronnych został zamieszczony w BIP:

www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

 

Darmowa komunikacja – SMOG – FAQ

 

1. Kiedy wprowadzana jest darmowa komunikacja?

Bezpłatna komunikacja miejska wprowadzana jest w sytuacji, gdy na trzech stacjach monitorujących powietrze uśredniona norma dla pyłu PM10 przekroczy 150 mg/m3. Darmowe przejazdy zostaną też wprowadzone, gdy na jednej ze stacji stężenie pyłu PM10 przekroczy 200 mg/m3 lub 300 mg/m3. Pod uwagę będą brane wyniki z ostatniej doby odczytywane w godzinie 16-17. Darmowa komunikacja będzie wprowadzana na całą następną dobę. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

 

 

2. Co jeśli okaże się, że w dniu kiedy wprowadzono darmową komunikację stężenie pyłów PM10 spadnie?

Decyzja o wprowadzeniu darmowej komunikacji podejmowana jest w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i wyliczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Nawet jeśli prognozy o przekroczeniu stężeń nie potwierdzą się, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy.

 

 

3. Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania.

 

 

4. Czy z darmowej komunikacji będzie mogła korzystać tylko osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu?

Nie. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

 

 

5. A co w sytuacji, jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę?

Nie ma znaczenia czy auto zarejestrowane jest na firmę czy osobę fizyczną.

 

 

6. Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji?

Informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu PM10 będą publikowane na stronach internetowych: krakow.pl, zikit.krakow.pl, mpk.krakow.pl, a także na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miast i miejskie jednostki.


 

Osoba odpowiedzialna:
P.O. MARCIN KORUSIEWICZ
Osoba publikująca:
ANNA DOMINIAK
Data wytworzenia:
2016-01-04
Data publikacji:
2016-01-04
Data aktualizacji:
2016-01-04