Dokument archiwalny
Przyjmowanie wniosków o zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2013/2014

Od 2 września 2013 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2013/2014.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Krakowa:

• ul. Stachowicza 18, w godz. 7.40 – 18.00

• os. Zgody 2 pok. 120, w godz. 7.40 – 15.00

• ul. Wielicka 28 A, w godz. 8.00 – 15.00 w okresie od 2 września do 31 października 2013 r.

Wysokość kryterium dochodowego

od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. wynosi:

- 539 zł netto na osobę w rodzinie lub 623 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

W okresie zasiłkowym 2013/2014 należy składać zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów w 2012 r. oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2012 r.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

- 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

- 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

- 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Spraw Społecznych www.sprawyspoleczne.krakow.pl w zakładce Świadczenia.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BARBARA TALIK
Data wytworzenia:
2013-07-03
Data publikacji:
2013-07-03
Data aktualizacji:
2013-07-03