wykaz dzierżawa SP

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości od dnia 12.09.2019 r. do dnia 02.10.2019 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2246/2019 z dnia 5 września 2019 r. dotyczący części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 330, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na cel: ogródki działkowe.

 

 

wykaz

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA GĄTARSKA-KRUCZEK
Data wytworzenia:
2019-09-09
Data publikacji:
2019-09-12
Data aktualizacji:
2019-09-12