Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 8 kwietnia do 10 maja 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Data aktualizacji:
2019-04-08
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-05-12 00:00:03
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2019-04-08 10:00:25
TOMASZ GDULA
 Publikacja