Dokument archiwalny

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące termomodernizację budynków, realizowaną na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej uchwałą.

Czas trwania naboru: od 1 lutego do 29 marca 2019 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN URBAŃCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GAIK
Data wytworzenia:
2019-02-01
Data publikacji:
2019-02-01
Data aktualizacji:
2019-02-01