Archiwum BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Dokument archiwalny
Zawiadomienie o zamiarze zakupu nieruchomości

Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (budynku/lokalu) na terenie Miasta Krakowa w rejonie al. 29 Listopada.

Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (budynku/lokalu) na terenie Miasta Krakowa w rejonie al. 29 Listopada (Dzielnice II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony i IV Prądnik Biały), która najpóźniej do 30 listopada 2019 r może zostać zaadaptowana na trzyoddziałowe przedszkole samorządowe, w którym zlokalizowane zostaną: 3 sale zabaw (każda o powierzchni min. 60 m2), wydawalnia posiłków i zmywalnia, szatnia, łazienki oraz pomieszczenia administracyjne.

Wysokość pomieszczeń powinna wynosić 3 m. Poziom podłogi w pomieszczeniach powinien znajdować się powyżej lub być równy poziomowi terenu przy budynku. Dodatkowo pomieszczenia powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8-16.

 

Powierzchnia budynku/lokalu powinna wynosić od 350 do 450 m² i umożliwiać dostosowanie budynku/lokalu do objęcia opieką 75 dzieci (3 oddziały po 25 dzieci/oddział). Lokal/budynek powinien być parterowy. Budynek/lokal powinien posiadać 2 odrębne wejścia.

 

W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej budynku/lokalu, przy budynku/lokalu powinny być zlokalizowane miejsca postojowe przynależne do lokalu. Budynek/lokal powinien mieć dostęp do wydzielonego ogrodu z placem zabaw (przynależnego do budynku/lokalu, niedostępnego dla osób postronnych), który znajduje się bezpośrednio przy budynku/lokalu (możliwość bezpośredniego wyjścia). Dopuszcza się, aby lokal/budynek nie posiadał wyodrębnionego ogrodu pod warunkiem, że Oferent wykaże, że w najbliższej okolicy znajduje się teren zielony, do którego oferent posiada tytuł prawny lub który jest własnością Gminy Miejskiej Kraków z możliwością urządzenia placu zabaw.

 

Oferty należy przekazać pisemnie na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, budynek B lub w formie elektronicznej e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl w terminie do dnia 15 lutego br. Kontakt telefoniczny: 12 617 88 92, 12 285 08 04.

 

Oferta powinna zawierać:

1. opis nieruchomości w zakresie m.in.:

• lokalizacja budynku/lokalu,

• zestawienie powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, powierzchni lokalu, powierzchni ogrodu,

• etapu realizacji budynku/lokalu: w przypadku trwającej budowy podać planowaną datę oddania do użytkowania, w przypadku budynku oddanego do użytkowania - datę pozwolenia na użytkowanie,

• obecny stanu technicznego budynku/lokalu,

• wskazać obecne przeznaczenie budynku i sposób użytkowania wraz z podaniem kategorii zagrożenia ludzi w aspekcie przepisów przeciwpożarowych,

• obecny stan prawny nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek/lokal (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, itd.),

• ilość wejść,

• wysokość pomieszczeń,

• wyposażenie w instalacje wewnętrzne.

2. rzuty budynku/rzuty lokalu wraz z opisem pomieszczeń oraz podstawowymi wymiarami (wielkość pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych itd.),

3. plan sytuacyjny z wykazaniem ogrodu oraz miejsc postojowych; w przypadku braku ogrodu oraz wydzielonych miejsc postojowych przynależnych do budynku/lokalu należy na planie sytuacyjnym wskazać lokalizację ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz publicznego terenu zielonego,

4. zdjęcia nieruchomości,

5. cenę - podana cena musi uwzględniać podatek VAT, a rozliczenia finansowe prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). Cena powinna obejmować cenę budynku/lokalu oraz wszystkie prace (z uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, itd.), które konieczne są do wykonania w budynku/lokalu (ewentualnie w ogrodzie), mające na celu doprowadzenia obecnego stanu budynku/lokalu do stanu, w którym będzie można prowadzić trzyoddziałowe przedszkole samorządowe.

W przypadku wyboru oferty Oferenta, Sprzedający zobowiązuje się, że przed podpisaniem umowy przedłoży dokumenty potwierdzające, że w budynku/lokalu, który ma być przedmiotem zbycia, możliwe jest zorganizowanie przedszkola w wyznaczonym przez Gminę czasie.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i nie zobowiązuje Gminy Miejskiej Kraków do zakupu nieruchomości.


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA TRACKA - SAMBORSKA
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Data aktualizacji:
2019-01-31